Actualizări din sectorul energetic – Energie și resurse naturale

România: Actualizări din sectorul energetic

Pentru a imprima acest articol, pur și simplu înregistrați-vă sau conectați-vă la Mondaq.com.

ACTUALIZĂRI RECENTE PRIVIND REGULAMENTELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚILOR ȘI LICENȚELOR ÎN SECTORUL ELECTRICITĂ

La începutul lunii decembrie, Regulamentul de eliberare a licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, promulgat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare a României nr. 12/2015 („Reglementări de licențiere„) a fost modificat ca urmare a promulgarii Ordonantei nr. 115/2021 a Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare a Romaniei.

Modificările aduse reglementărilor de licențiere vizează în principal: (i) îmbunătățirea cadrului general de reglementare privind acordarea, suspendarea și retragerea licențelor în sectorul energiei electrice, (ii) asigurarea corelării cu prevederile actelor juridice superioare interconectate cu Regulamentul de licențiere, precum și (iii) optimizarea accesului și partajării datelor și serviciilor spațiale, în conformitate cu prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de stabilire a unei infrastructuri pentru informații în Comunitatea Europeană (INSPIRE) („Directiva INSPIRE„).

Printre cele mai relevante modificări ale reglementărilor de licențiere, remarcăm următoarele:

 1. reorganizarea prevederilor art. 10, alin. 42, in alineate separate pentru a preciza fiecare situatie in care operatiunile de distributie a energiei electrice sunt autorizate fara detinerea unei autorizatii de distributie a energiei electrice, in conformitate cu prevederile art. 10, alin. Codul Gazelor Legea nr. 123/2012;
 2. explicați formatul în care informațiile privind componentele rețelelor de transport/distribuție a energiei electrice (cabluri electrice/ramificații/substații/substații de transformare) sunt transmise în sistemul național de coordonate stereografice 1970, în vederea asigurării standardizării cu aplicația GIS1 format deja implementat de Autoritatea Naţională de Reglementare Română („ANRE„) pentru operatorii din sectorul gazelor naturale – aplicația GIS este utilizată pentru a asigura implementarea directivei INSPIRE;
 3. completarea tipurilor de date spațiale ale aplicației GIS cu date referitoare la cablurile electrice de joasă tensiune și ramurile electrice, pentru a se asigura că datele spațiale acoperă rețelele electrice, indiferent de tensiunea nominală a acestora;
 4. atașați la datele spațiale solicitate în aplicația GIS un nou set de date legate de datele spațiale afișate, cuprinzând valoarea și numărul de inventar al componentelor rețelelor de transport/distribuție a energiei electrice, necesare pentru a permite ANRE să verifice mijloacele fixe apartinand investitiilor efectuate de operatori, in vederea inregistrarii in baza reglementata de active;
 5. prevăzând obligația pentru titularii de licențe menționate la art. 10 alin. 1 lit. a), b), c), d), e) și f).2 din regulamentele de licențiere, să comunice către ANRE, în conformitate cu schema publicată pe site-ul ANRE:
  1. până la 31 decembrie 2022, informații privind cablurile electrice de medie și înaltă tensiune, posturile și posturile de transformare furnizate în condițiile anexate la autorizațiile acestora;
  2. până la 31 decembrie 2023, informații privind cablurile electrice de joasă tensiune și ramurile electrice, prevăzute în condițiile anexate la autorizațiile acestora;
 6. să includă în dosarul de autorizare pentru operațiuni de agregare, o descriere a activității comerciale autorizate avute în vedere, inclusiv cu referire la piața (piețele) de energie electrică la care solicitantul intenționează să participe ca entitate agregată, pentru a permite ANRE să stabilească cu precizie drepturile și obligațiile titularului de licență;
 7. reducerea perioadei în care solicitanții de autorizare pot completa dosarul de autorizare de la 90 de zile la 60 de zile de la data primirii cererii de la ANRE;
 8. reducerea perioadei de cerere de autorizare/licență de instalare provizorie de la cel puțin 120 de zile la cel puțin 60 de zile înainte de data la care transferul capacității electrice devine efectiv;
 9. retragerea autorizației (la cererea operatorului) devine condiționată de: (i) confirmării că toate obligațiile operatorului față de ANRE au fost îndeplinite și, (ii) în cazul autorizației de furnizare, operatorul nu desfășoară activitatea. furnizarea la data depunerii cererii de retragere;
 10. modificarea articolului 17 alineatul (6) prin eliminarea dispozițiilor referitoare la modalitatea de calcul a tarifului de analiză și abrogarea dispozițiilor articolelor 49 alineatele (4)-(7) și ale articolului 50, în vederea includerii tuturor acestor dispoziții în ordonanța de plată. a tarifelor și contribuțiilor datorate ANRE de către operatorii licențiați;
 11. modificarea anexelor nr. 2, 4 și 5 din regulamentele de licențiere.
READ  România amână licitația 5G în al treilea trimestru al anului 2021

Note de subsol

1 Sistem de informații geografice, adică aplicații utilizate pentru organizarea informațiilor spațiale, în special pentru a accesa hărți digitale computerizate, pentru a completa hărțile existente cu informații noi, pentru a efectua analize spațiale etc.

2 Autorizații pentru: (i) producția de energie electrică și exploatarea comercială a capacităților de stocare aferente capacităților de producție; (ii) producția de energie electrică și termică în cogenerare și exploatarea comercială a capacităților de stocare aferente capacităților de producție; (iii) servicii de transport de energie electrică; (iv) servicii de sistem; (v) servicii de distribuție a energiei electrice; (vi) funcționarea bursei centralizate.

Conținutul acestui articol are scopul de a oferi un ghid general asupra subiectului. Ar trebui să solicitați sfaturi de specialitate cu privire la situația dumneavoastră particulară.

ARTICOLE POPULARE DESPRE: Energia și resursele naturale ale României

Depășiri de putere și penalități în producția de energie electrică autorizată

Bosca hukuk

Persoanele juridice care desfășoară activități de producere a energiei cu licență sunt obligate să îndeplinească cerințele legale, precum și să obțină o licență. În timp ce aceste persoane juridice își desfășoară activitățile,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *