Atacul forestier românesc evidențiază „flagelul” tăierii ilegale | Național / Mondial

BUCUREȘTI, România (AP) – Doi jurnaliști și un activist de mediu au fost bătuți de bănuiți ilegali suspectați într-o pădure din nord-estul României în timp ce făceau un documentar despre defrișările ilegale, au declarat vineri autoritățile.

Atacul de joi din județul Suceava a implicat 11 persoane care sunt audiate, a spus un purtător de cuvânt al poliției. Victimele au suferit răni care nu pun viața în pericol și echipamentul lor a fost distrus.

kAm $ F446DD: G6 8 @ G6C?> 6? ED 😕 # @> 2 ?: 2 92G6 DECF88 = 65 E @ E24<=6 H:56DAC625 :==682= [email protected]:?8[ H9:49 92D 5C2H? [email protected]?8 4C:E:4:D> [email protected]> E96 [email protected]? &?:@?[ [email protected] H9:49 #@>2?:2 [email protected]?8D] %96C6 92G6 366 ? D6G6C2= @E96C G:@=6?E :?4:56?ED — [email protected]>6 72E2 = – 😕 E96 A2DE 😕 G @ = G 😕 8 DFDA64E65: == 682 = = @ 886CD[ 2?5 [email protected]:E:6D 92G6 366? 244FD65 @7 [email protected] [email protected]:?8 [email protected] [email protected] [email protected] E96 [email protected]=6>]k ^ Am

Această pagină necesită Javascript.

Vă rog activați Javascript pentru a permite funcționarea site-ului nostru, acest lucru va permite accesul la funcții precum conținutul abonaților.

kAm „x 2DDFC6 J @ F E92E E96 # @> 2 ?: 2? A @ =: 46 EC62E WE96 2EE24@DE 2EE6? E: @?[” [email protected]=:46 [email protected]<6D>2? [email protected]:2? sC282? D2:5 uC:52J] “p == = 682 => 62DFC6D H: == 36 E2 <6?]" k ^ Am

kAmw6 42 == 65: == 682 = = 88:? 8 2 “D4 @ FC86” 2? 5 2 A @ =: 46 “AC: @C: EJ]” k ^ Am

kAm |: 92: sC28 @ = 62[ @?6 @7 E96 :?G6DE:82E:G6 ;@FC?2=:DED 2EE24<65 😕 E96 [email protected][ [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD E92E E96:C 2DD2:=2?ED “H6C6 2== 2C>65 H:E9 2I6D 2?5 32ED]„K ^ Am

kAm „x7: E’D H @ CE9 24E 😕 8 =:<6 2? @C82?:K65 >@ 3 E @ H2C5D; @FC? 2 =: DED 2? 5 24E: G: DED[ :E >62?D [email protected] 92G6 2 [email protected] [email protected] [email protected]] % 96C6: D 2 = @ E @ 7> @? 6J 😕 G @ = G65[” 96 D2:5]k ^ Am

kAm {2DE J62C E96 tFC @ A62? r @ >>: DD: @? = 2F? 4965 😕 7C 😕 86> 6? E AC @ 465FC6D 282 😕 DE # @> 2 ?: 2 7 @ C 72: =:? 8 E @ 67764E: G6 = J AC6G6? E: == 682 = = @ 88 😕 8[ 2?5 [email protected] [email protected] C6DA64E:?8 t& =68:D=2E:@? 😕 [email protected] }2EFC2 a___ D:E6D]k ^ Am

kAm „} 2E: @? 2 = 2FE9 @ C: E: 6D 92G6 366? F? 23 = 6 E @ 67764E: G6 = J 4964

kAmx? a_`h[ [email protected] [email protected] C2?86CD H6C6 >FC56C65 H9:=6 [email protected]?5:?8 [email protected] [email protected] @7 :==682= [email protected]:?8 😕 D6A2C2E6 42D6D]k ^ Am

kAm # @> 2 ?: 2: D 9 @> 6 E @ 2 G2DE DH2E96 @ 7 @ = 5 8C @ HE9 2? 5 AC:> 2CJ 7 @ C6DED]pC @ F? 5 92 = 7 2>: ==: @? 964E2C6D @ 7 DF49 7 @ C6DE 6I: DE[ >@DE=J 😕 E96 r2CA2E9:2? |@F?E2:?D[ @FE @7 2 [email protected]= [email protected] [email protected] @7 [email protected]?5 f >:==:@? 964E2C6D]k ^ Am

kAmt? G: C @?> 6? E>:?: DE6C q2C? 2% 2? 4K @ D DEC @? 8 = J 4 @? 56>? 65% 9FCD52JVD 2EE24<6CD >FDE „DF776C E96> 2I:> F> = 682 = 4 @? D6BF6? 46D]” k ^ Am

kAm “(6 42 ?? @ E 2446AE DF49 C6AC696? D: 3 = 6 24ED E92E 6? 52? 86C E96 😕 E68C: EJ 2? 5 6G6? E96 =: G6D @ 7 E9 @ D6 H9 @ 5676? 5 E96 7 @ C6DED[” 96 D2:5]k ^ Am

kAm% 96 G: 4E:> D> 6E uC: 52J H: E9 = 2HJ6CD AC @ G: 565 3J vC66? A6246 # @> 2 ?: 2 2? 5 H: == 7: = 6 2 = 682 = 4 @> A = 2 😕 EE @ AC @ D64FE @ CD]k ^ Am

kAm “(6 25G: D65 E96> E @ 4 @> 6 E @ qF492C6DE … E @> 2<6 DFC6 E96J 86E @3;64E:G6 EC62E>6? E 7C @> E96 A @ =: 46[” r:AC:2? v2=FD42 [email protected]> vC66?A6246 #@>2?:2 [email protected]=5 E96 p!] “% 96C6: D 2 9: DE @ CJ @ 7 4 @ CCFAE: @? =:?<:?8 [email protected]= [email protected]:E:6D H:E9 :[email protected]>2 = DECF4EFC6D @ 7 = @ 42 = A @ H6C 7C @> E:> 36C 92CG6DE6CD]”k ^ Urmărește

kAmv23C: 6 =! 2F?[ AC6D:56?E @7 6?G:[email protected]?>6?E2= [email protected] p86?E vC66?[ H2D 362E6? [email protected]?D4:@FD 3J [email protected] 😕 a_`e ?62C #6E6K2E }2E:@?2= !2C<]k ^ Am

kAm “% 96C6 DE: = 92D? E 366? 2 C6D @ = FE: @? 7C @> AC @ D64FE @ CD 56DA: E6 E96 92C5 6G: 56? 46 H9: 49 😕 4 = F56D 7: => 65 7 @@ E286 H: E9 7246D 2? 5: 56? E: 7: 42E: @? @ 7 E96 2EE24<6CD[” 96 D2:5] “#@>2 ?: 2’D; FDE: 46 DJDE6>: D 6? 4 @ FC28 😕 8 G: @ = 6? E 2EE24

Copyright 2021 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

READ  MLB va decide numărul de jocuri jucate în 2020, echipele votând în unanimitate pentru a continua sezonul.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *