Centrul de competență în materie de securitate cibernetică începe să prindă cont Regulamentul adoptat de Consiliul UE

1. Introducere

În ultimii ani, securitatea cibernetică a devenit unul dintre domeniile cruciale în care Uniunea Europeană („PE MINE”) Am decis să investim pentru a ne pregăti pentru era digitală. Pentru a dobândi conducere și autonomie în acest domeniu, UE ia măsuri pentru a dezvolta abilități, capacități și capacități.

Un pas în acest sens îl reprezintă proiectul de regulament de instituire a unui nou organism al UE – Centrul european pentru competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice („Abilitate Centru»), Care a fost adoptat la 20 aprilie 2021 de Consiliul UE.

2. Rolul centrului de competență

În forma sa actuală, proiectul de regulament prevede că principala misiune a Centrului de competență este de a contribui la creșterea securității rețelelor și a sistemelor informatice critice. Pentru a îndeplini același rol, acesta va îndeplini un rol dublu:

  1. va întreprinde sarcini strategice și de implementare în industria de securitate cibernetică, tehnologie și cercetare;
  2. va gestiona finanțarea legată de securitatea cibernetică din mai multe programe ale Uniunii, în special Orizont Europa[1] și programul Europa digitală[2].

Din punct de vedere organizațional, centrul de competență va fi compus din (i) un director executiv, (ii) un consiliu de administrație și (iii) un grup consultativ strategic. În activitatea sa, poate apela și la expertiza persoanelor fizice în calitate de experți ad hoc.

Proiectul de regulament stabilește, de asemenea, organizația:

  • rețeaua centrelor naționale de coordonare („Reţea”) Care va include entități publice cu expertiză în cercetarea și tehnologia securității cibernetice; și
  • comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică („Comunitate”) Care va reuni părțile interesate cu expertiză în securitate cibernetică în diverse domenii.
READ  Apple renunță la difuzorul inteligent HomePod original

Rolul celor două entități va fi de a sprijini activitatea Centrului de competențe.

Centrul de competențe va avea sediul central în București, România și va colabora îndeaproape cu rețeaua și Comunitatea și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică („ENISA”), Cu privire la următoarele sarcini principale:

  1. să faciliteze accesul la cunoștințe al întreprinderilor mici, mijlocii, al întreprinderilor noi și al asociațiilor; un astfel de acces îi va ajuta să rezolve provocările de securitate cibernetică cu care se confruntă, cum ar fi implementarea abordării de securitate-după-proiectare;
  2. facilitează colaborarea și schimbul de expertiză între toate părțile interesate relevante, în special membrii comunității, în mod regulat;
  3. Sprijiniți adoptarea și integrarea produselor, serviciilor și proceselor avansate de securitate cibernetică de către autoritățile publice la cererea acestora, de către industriile din partea cererii și de către alți utilizatori.

Prin această abordare, Centrul de competențe va pune capăt fragmentării eforturilor de cercetare și dezvoltare pe întreg teritoriul UE și va forma o direcție strategică pentru viitorul securității cibernetice.

3. Următorii pași

Proiectul de regulament va fi trimis Parlamentului European, care trebuie să furnizeze contribuția sa la poziția Consiliului în termen de trei luni și fie:

  1. aprobă – caz în care proiectul de regulament va fi adoptat;
  2. respingeți-l – caz în care proiectul de regulament nu intră în vigoare și se încheie întreaga procedură;
  3. propune modificări și trimite propunerea înapoi Consiliului pentru a doua lectură.

Dacă sunt propuse modificări, Consiliul va trebui să le examineze și să le aprobe pe toate sau să convoace Comitetul de conciliere.

READ  Noua ofertă finală Xbox Game Pass este aproape prea bună pentru a fi adevărată

Conform proiectului de regulament, Comisia Europeană este responsabilă de înființarea și gestionarea centrului de competență până când acesta poate funcționa independent. Astfel, în așteptarea votului final în Parlamentul European, Comisia Europeană a început deja discuții cu autoritățile române cu privire la aspectele practice legate de încorporarea Centrului de competențe.

Inițiativa UE de a înființa un centru de securitate cibernetică este binevenită, având în vedere fragmentarea expertizei și a know-how-ului în mai mult de 660 de centre de expertiză în domeniul securității cibernetice care există acum în întreaga UE. Prin urmare, Centrul ar trebui să ajute statele membre să adopte o perspectivă proactivă, pe termen lung și strategică asupra politicii industriale de securitate cibernetică. Acest lucru ar trebui să alimenteze competitivitatea UE în acest domeniu într-un moment în care protejarea datelor și crearea unor medii mai diverse ale lanțului de aprovizionare sunt în centrul atenției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *