De ce în România și în lume valorile conservatoare sunt noua „extremă dreaptă”

Comisia Europeană a adoptat o evaluare pozitivă a planului de redresare și reziliență al României, un pas major către UE, care va plăti 14,2 miliarde EUR în subvenții și 14,9 miliarde EUR în împrumuturi acordate României în cadrul Facilității de Recuperare și Reziliență (RRF). Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a investițiilor cruciale și a măsurilor de reformă prezentate în planul de recuperare și reziliență al României. Va juca un rol crucial în a permite României să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

RRF este instrumentul cheie în centrul NextGenerationEU. Acesta va furniza până la 800 de miliarde de euro (la prețurile actuale) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga UE. Planul românesc face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza COVID-19, pentru a aborda provocările europene comune prin adoptarea tranzițiilor verzi și digitale, pentru a consolida rezistența economică și socială și coeziunea pieței unice.

Comisia a evaluat planul României pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul RRF. Analiza Comisiei a examinat în special dacă investițiile și reformele cuprinse în planul românesc susțin tranzițiile ecologice și digitale; să contribuie eficient la abordarea provocărilor identificate în semestrul european; și să își consolideze potențialul de creștere, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială.

Publicitate

Asigurarea tranzițiilor ecologice și digitale ale României

Evaluarea Comisiei relevă faptul că planul României alocă 41% din alocarea totală a planului măsurilor care sprijină tranziția verde. Planul include măsuri de eliminare treptată a producției de cărbune și lignit până în 2032. Reformele care promovează transportul durabil includ decarbonizarea transportului rutier, impozitare ecologică, stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și o schimbare modală către transportul feroviar și fluvial. Planul are, de asemenea, un accent puternic pe îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor private și publice.

Evaluarea de către Comisie a planului României relevă faptul că acesta alocă 21% din alocarea sa totală măsurilor care susțin tranziția digitală. Aceasta include măsuri de digitalizare a administrației publice și a întreprinderilor, îmbunătățirea conectivității, securității cibernetice și a competențelor digitale și dezvoltarea unui sistem integrat de sănătate electronică și telemedicină. Se așteaptă ca măsurile de sprijinire a digitalizării educației să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor și profesorilor și vor fi consolidate prin măsuri de modernizare a laboratoarelor școlare și de creare a laboratoarelor inteligente. Participarea la un proiect multi-țară este planificată a fi implementată ca un proiect important de interes european comun (IPCEI) privind microelectronica.

READ  Președintele României numește fostul general al armatei în funcția de prim-ministru

Publicitate

Consolidarea rezilienței economice și sociale a României

Comisia consideră că planul României include un set larg de reforme și investiții care se consolidează reciproc, care contribuie la abordarea eficientă a tuturor sau a unui subset semnificativ al provocărilor economice și sociale descrise în recomandările specifice țării adresate României.

Implementarea reformelor și investițiilor sociale și educaționale ar trebui să abordeze vulnerabilitățile și deficiențele structurale de lungă durată. Planul include măsuri de consolidare a administrației publice, în special prin consolidarea eficienței sistemului judiciar și combaterea corupției. De asemenea, va include măsuri pentru a sprijini investițiile private, în special pentru IMM-uri, și pentru a îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea sarcinii administrative pentru companii. Reformele planului în domeniile educației și ocupării forței de muncă ar trebui să sprijine o piață a forței de muncă mai puternică, promovând creșterea economică. Reformele emblematice privind eliminarea treptată a cărbunelui și decarbonizarea transporturilor și investițiile care promovează tranziția verde și digitală ar trebui să stimuleze competitivitatea și să facă economia în ansamblu mai durabilă. Rezistența socială este de așteptat să se îmbunătățească ca urmare a reformelor educaționale și a investițiilor incluse în plan. Având o forță de muncă bine calificată și reducerea părăsirii timpurii a școlii ar trebui să facă economia mai rezistentă la șocurile viitoare și populația mai adaptabilă la modelele economice în schimbare.

Susțineți proiecte emblematice de investiții și reforme

Planul românesc propune proiecte în fiecare dintre cele șapte zone emblematice ale UE. Acestea sunt proiecte de investiții specifice care abordează probleme comune tuturor statelor membre în domenii care creează locuri de muncă și creștere economică și sunt necesare pentru tranziția verde și digitală. De exemplu, planul românesc include un proiect de construire a unei infrastructuri guvernamentale securizate de cloud computing pentru a permite interoperabilitatea platformelor administrației publice și a serviciilor de date, încurajând adoptarea de servicii publice digitale pentru consumatori. cei 8,5 milioane de cetățeni.

READ  Blocul reformator demisionează din guvernul român, pe măsură ce criza politică continuă - POLITICO

Evaluarea concluzionează, de asemenea, că niciuna dintre măsurile incluse în plan nu dăunează semnificativ mediului, în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul RRF.

Sistemele de control instituite de România sunt considerate adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Planul oferă suficiente detalii cu privire la modul în care autoritățile naționale vor preveni, detecta și corecta cazurile de conflict de interese, corupție și fraude legate de utilizarea fondurilor.

Președintele Ursula von der Leyen a spus: „Sunt încântat să prezint aprobarea Comisiei Europene a planului de recuperare și reziliență de 29,2 miliarde EUR al României. Prin concentrarea asupra măsurilor de asigurare a tranzițiilor ecologice și digitale, de la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor la îmbunătățirea conectivității și a competențelor digitale, măsurile stabilite în plan au potențialul de a fi cu adevărat transformatoare. Vom fi alături de dumneavoastră în anii următori pentru a ne asigura că investițiile și reformele ambițioase prevăzute în plan sunt pe deplin puse în aplicare. “

O economie care funcționează pentru oameni Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis a spus: „Astăzi am aprobat planul de redresare a României pentru a ieși mai puternic din criză și a stimula creșterea economică. Planul va ajuta România să se decarbonizeze, prin măsuri de eliminare treptată a producției de cărbune și lignit, care ar trebui să stimuleze competitivitatea și să facă economia mai durabilă. De asemenea, va promova transportul durabil și va îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor publice și private. Salutăm concentrarea pe îmbunătățirea conectivității și securității cibernetice, precum și digitalizarea administrației publice, a asistenței medicale și a educației, îmbunătățind astfel dezvoltarea competențelor digitale. Prin realizarea reformelor sociale și educaționale, susținute de investiții, se așteaptă ca România să stimuleze creșterea prin abordarea unor probleme structurale de lungă durată – cu un mediu de afaceri mai puternic și o birocrație mai redusă. “

READ  România și Italia lansează vaccinarea COVID-19 pentru adolescenți

Comisarul pentru economie Paolo Gentiloni a declarat: „Cu lumina verde dată astăzi de Comisia pentru planul de redresare și rezistență al României, țara face un pas important către un viitor mai prosper, mai competitiv și mai durabil. Acesta este un proiect important, atât în ​​ceea ce privește cantitatea de finanțare pe care se așteaptă să o primească România, cât și natura ambițioasă a reformelor și investițiilor sale. Comisia Europeană va sprijini autoritățile române în eforturile lor de a îndeplini aceste angajamente, care, dacă vor fi implementate cu succes, vor aduce beneficii considerabile cetățenilor și întreprinderilor române.

Pasii urmatori

Comisia a adoptat astăzi o propunere de decizie de a acorda 14,2 miliarde EUR în subvenții și 14,9 miliarde EUR în împrumuturi acordate României în cadrul FERS. În prezent, Consiliul va avea în general patru săptămâni pentru a adopta propunerea Comisiei.

Aprobarea planului de către Consiliu ar permite plata a 3,6 miliarde de euro României în prefinanțare. Aceasta reprezintă 13% din suma totală alocată României.

Comisia va autoriza plăți suplimentare pe baza realizării satisfăcătoare a etapelor și obiectivelor definite în planul de redresare și reziliență, reflectând progresele realizate în implementarea investițiilor și a reformelor.

Mai multe informatii

Întrebări și răspunsuri: Comisia Europeană aprobă planul de recuperare și reziliență al României de 29,2 miliarde EUR

Fișă informativă privind planul de recuperare și reziliență al României

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea evaluării planului de recuperare și rezistență pentru România

Anexă la propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea evaluării planului de recuperare și reziliență pentru România

Document de lucru al personalului care însoțește propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului

Centrul de recuperare și reziliență: întrebări și răspunsuri

Facilitate de recuperare și reziliență

Regulament privind facilitățile de recuperare și rezistență

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *