În centrul atenției aspectele cheie de răspundere pentru sectorul aviației din România

Toate întrebările

Cadrul legal al răspunderii

Principala legislație din România este o combinație de legislație internațională, europeană și națională.

i Transport international

România este parte la Convenția de la Varșovia (ratificată la 8 iulie 1931 și intrat în vigoare la 13 februarie 1933), la Protocolul de la Haga (ratificat la 3 decembrie 1958 și intrat în vigoare la 1 august 1963) și la Montreal. România a ratificat Convenţia de la Montreal prin Ordonanţa Guvernului nr. 107/2000, aprobată prin Legea nr. 14/2001.

Prevederile Convenției de la Montreal se aplică tuturor transporturilor, fie ele internaționale, fie interne, efectuate de operatorii UE, în conformitate cu Regulamentul nr. 2027/97, ​​modificat prin Regulamentul nr. 889/2002.

ii Transportul intern și alte transporturi neconvenționale

Convenția de la Montreal, prin Ordonanța Guvernului nr. 107/2000 și Regulamentul (CE) nr. 2027/97, ​​cu modificările ulterioare, se aplică direct transporturilor în România. Legea națională care reglementează răspunderea transportatorilor aerieni pentru transportul intern și legea națională care reglementează dreptul pasagerilor la despăgubiri au fost desființate prin Legea nr. 234/2007 ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană.

iii Reglementări generale ale aviației

Cea mai importantă reglementare este Codul aerian civil român (Codul aerian), care stabilește regulile generale aplicabile în aviația civilă. Un nou cod aerian a fost adoptat la 19 martie 2020 și a intrat în vigoare la 19 iunie 2020. Codul aerian prevede în mod expres că activitățile aeronautice civile pe teritoriul și spațiul aerian național al României sunt reglementate de cod și alte legi relevante, de Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 (Convenția de la Chicago), și prin tratate bilaterale și multilaterale la care România este parte.

READ  Scurgerea de gaze din India declanșează investigații și evacuări în Visakhapatnam

Codul aerian reglementează toate activitățile aeronautice civile desfășurate în spațiul aerian național și pe teritoriul României, inclusiv toate activitățile care perturbă siguranța zborului și siguranța aeronautică.

Codul aerian prevede că reglementările secundare pot fi emise de Ministerul Transporturilor și de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

iv Drepturile pasagerilor

Drepturile pasagerilor sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în cazul refuzului îmbarcării și anulării sau întârzierii mari a zborurilor. Regulamentul 261/2004 are efect direct în România.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului este organismul responsabil cu respectarea drepturilor pasagerilor.3

Nerespectarea prevederilor Regulamentului 261/2004 privind dreptul la despăgubire, dreptul la rambursare sau redirecționare, dreptul la îngrijire și obligația de informare poate duce la o amendă de până la 520 EUR per pasager.

Drepturile persoanelor cu handicap sau ale persoanelor cu mobilitate redusă sunt reglementate de Regulamentul 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă atunci când călătoresc cu avionul. Acest regulament este direct aplicabil în România iar organismul responsabil cu aplicarea prevederilor sale este Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități. Organismul responsabil poate aplica transportatorilor aerieni, operatorilor de turism și administratorilor de aeroporturi amenzi de până la 520 EUR pentru nerespectarea obligațiilor de acceptare a rezervărilor, cu obligația de a desemna punctele de sosire și de plecare din aeroport, obligația de a acorda asistență. , și obligația de a despăgubi pentru scaunele rulante pierdute sau deteriorate, alte echipamente de mobilitate și dispozitive de asistență etc.

v Altă legislație

Sectorul aviației este guvernat de aceleași prevederi generale de răspundere ca și cele aplicabile în România altor activități, care includ, pe lângă Codul civil, Legea nr. 21/1996 (Legea concurenței), Ordonanța de urgență nr. 77/2014. reglementarea ajutorului de stat si a reglementarilor de protectie a mediului.

READ  UE este încă împărțită cu privire la ameliorarea coronavirusurilor. L-ar putea rupe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *