Kemp atacă economia națională în timp ce promovează recordul Georgiei | aplicația

MCDONOUGH, Georgia (AP) — Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, a urmărit vineri „recesiunea Biden” și a transferat vina pe democratul Stacey Abrams, devenind unul dintre mulții republicani care au încercat să cântărească rivalii lor cu preocupările alegătorilor cu privire la economie.

Modul în care alegătorii văd economia va fi esențial în alegerile naționale din noiembrie. În prezent, președintele democrat Joe Biden are cote de aprobare la cel mai scăzut nivel, iar posibilitatea care se profilează a unei recesiuni agravează problemele politice cauzate de inflația ridicată.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmqFE H9:=6 E96 2C8F>6?E 282:?DE s6>@4C2ED 2?5 E96 [email protected][email protected]>J 😀 DEC2:[email protected] [email protected] #6AF3=:42?D :?4= F5:?8 [email protected]:2’D w6CD496= (2=<6C[ [email protected] :D 492==6?8:?8 s6>@4C2E:4 $6?] #2A926= ([email protected][ :E’D EC:4<:6C [email protected] z6>A]k^am

[email protected]?8 H:E9 @E96C #6AF3=:42? [email protected][email protected] D66<:?8 C66=64E:@?[ DF49 2D [email protected]:52VD #@? s6$2?E:D 2?5 ~9:@VD |:<6 s6(:?6[ z6>A 92D [email protected] >2<6 2 [email protected]=6 2C8F>6?E E92E [email protected] 5676?5D 9:D [email protected][email protected]>:4 [email protected]] z6>A 2E E:>6D [email protected]?E6?5D E92E [email protected]:2VD [email protected][email protected]>J 😀 [email protected]@5 2?5 E96 ?2E:@?2= [email protected][email protected]>J : D 325[ 6G6? [email protected] [email protected]:2 [email protected] @?=J 6IA6C:6?46 @?6 [email protected][email protected]>J]k^am

kAm“[email protected]:2?D J:D 7:89E:?8 [email protected] E96 q:56?\p3C2>D 286?52[ 56DA:E6 H92E’D [email protected]:?8 @? ?2E:@?2==J[Q z6>A [email protected]=5 [email protected] 😕 E96 pE=2?E2 DF3FC3 @7 |[email protected][email protected][ 2C8F:?8 p3C2>D 362CD 3=2>6 [email protected] “CF?2H2J DA6?5:?8 2?5 5:[email protected] [email protected]=:4:6D” 3642FD6 D96 42>A2:8?65 [email protected] q:56? 2?5 6G6? [email protected] [email protected] 36 9:D G:46 AC6D:56?E]k^am

kAmp3C2>D D2:5 %9FCD52J E92E z6>AVD 5:G:D:@? 36EH66? [email protected]:2 2?5 E96 ?2E:@?2= [email protected][email protected]>J:D „>2E96>2E:42==J 2?5 [email protected][email protected]>:42==J:>A @JJ:3=6[Q 2?5 E92E z6>A 92D [email protected]==J [email protected]>65Q 2E 96=A:?8 [email protected]=6]k^am

kAm“w6 92D [email protected]?6 G6CJ H6== [email protected] [email protected] [email protected] 2C6 2=C625J [email protected]:?8 H6==[” p3C2>D [email protected]=5 [email protected] 27E6C 2 DA6649 😕 E96 [email protected] [email protected]:2 [email protected]? @7 [email protected]?] QqFE:7 [email protected] H6C6 DECF88=:?8:? [email protected]:2[ qC:2? z6>A 92D [email protected]?6 [email protected]=FE6=J [email protected]:?8 [email protected] 96=A [email protected] >@G6 [email protected]]”k ^ Am

READ  „Este timpul să adoptăm o nouă abordare care să ne conducă la o economie regenerativă” - Diplomatul București

kAm%96 [email protected][email protected]>J [email protected] 😀 46?EC2= 😕 [email protected]:2VD [email protected]=J [email protected]?E6DE65 $6?2E6 C246]([email protected]< [email protected] >2?J [email protected]@D2=D 2D >[email protected] 7:89E 9:896C CA:46D[ :?4=F5:?8 D66<:?8 2 DFDA6?D:@? @7 E96 7656C2= 82D E2I 2?5 AC:46 =:>:ED @? :?DF=:?] (2=<6C [email protected] @? :?4C62D:?8 [email protected]>6DE:4 @:= [email protected]:@? 2?5 2EE24< 2D 2 CF336C DE2>A 7 @C q:56 ?]k^Am

kAmx? C62=:EJ[ E96 [email protected][email protected]>J 😀 “2 >:I65 328[” D2:5 t>@CJ &?:G6CD:EJ 7:?2?46 [email protected]@C %@> $>:E9] [email protected]:2 92D [email protected] [email protected]?6>[email protected]>6?E 2?5 >@C6 [email protected]=6 [email protected]<:?8 E92? 6G6C [email protected]]$>:E9 D2:5 E96 [email protected]@7 :?7=2E:@? >2D 36 @G6C]v2D AC:46D 92G6 72==6? 3J >> C6 E92? d_ 46?ED 2 [email protected]? 😕 [email protected]:2 5FC:?8 yF=J[ [email protected]:?8 [email protected] ppp] qFE $>:E9 D2:5 E96 [email protected][email protected]>J 😀 [email protected]:?8 [email protected]=6D[ 2?5 E92E 2 C646DD:@? >2J 92G6 366? [email protected]:?8 @? [email protected] >@?E9D] w6 D2:5 :EVD F?C62=:DE:4 [email protected] 6IA64E @77:46 D66<6CD [email protected] [email protected] E92E [email protected]=6 A:4EFC6]k^Am

kAm“[email protected]=:E:4:2?D 2C6 [email protected]:?8 [email protected] D2J [email protected]=:E:42= E9:?8D[Q $>:E9 D2:5]k^am

kAm~? |[email protected][email protected] [email protected]@FD6 DBF2C6[ [email protected]>6 [email protected] D2:5 uC:52J E92E E96JVC6 H6:89:?8 E96 [email protected][email protected]>J]k^am

kAm% :>6D 2C6 [email protected]@5 [email protected] z6:E9 $H62E[ [email protected] @H?D 2? 2CE 82==6CJ 2?5 7C2>:?8 3FD:?6DD] w6 D2:5 9:D 3FD:?6DD „D<6E65" H96 ? E96 r~'xs\`h A2?56>:4 >256 [email protected]=6 [email protected] @? 362FE:7J:?8 E96:C [email protected]>6D[ 2?5 92D?’E [email protected] [email protected]?]k^am

kAm“[email protected]=6 H2C6 H2CJ[ 3FE E96J 92G6?’E [email protected] DA6?5:?8[ 2?5 E92E 😀 F?FDF2=[” D2:5 $H62E] w6 D2:5 96VD [email protected] 2=:8?65 H:E9 6:E96C A2CEJ]k^Am

kAmz2C6? s6?682== @7 [email protected]@5 H2D 96=A:?8 96C D:DE6C [email protected] 96C [email protected] [email protected]]$96 HC:E6D @77 7=F4EF2E:@ ?D @7 82D AC:46D [email protected] E96 H2C:? &[ 3FE D2:5 D96VD 766=:?8 E96 A2:? @7 9:89 [email protected]@5 AC:46D]k^am

kAm“(92E 42? H6 [email protected] [email protected] >2<6 [email protected]:6D [email protected] [email protected]?n” 2D<65 s6?682==]p >65:42 = [email protected]<6C[ D96 D2:5 96C @H? 7:?2?46D 2C6 ~z[ 3FE D2:5 D96 6IA64ED [email protected]>6 s6>@4C2ED [email protected] 56764E [email protected] #6AF3=:42?D]k^am

READ  AMCNI și M7 semnează un acord extins în Europa Centrală și de Est - Digital TV Europe

kAmz6>Un @? uC:52J 282: ? D2:5 E92E 9:D 564:D:@ ? [email protected]:4<=J C6>@G6 A2?56>:4 C6DEC:4E:@?D H2D 2 <6J 5C:G6C @7 [email protected]:EJ]w6 A=65865 7FCE96C 24E:@?D : ? [email protected]>:?8 >@?E9D [email protected] [email protected]]w6VD 2=C625J AFD965 [email protected] >@C6 E92? S` 3:==:@ ? 😕 E2I C632E6D 2?5 92D DFDA6?565 E96 [email protected]==64E:@? @7 [email protected]:2VD 82D E2I D:?46 |2C49[ 2E E96 [email protected] @7 [email protected]=J S`d_ >:==:@? 2 >@?E9]k^am

kAmp3C2>D 92D 42==65 @? z6>[email protected] DFDA6?5 E96 82D E2I [email protected] E96 6?5 @7 E96 J62C 2?5 H2?ED [email protected]:DDF6 [email protected] [email protected]?5 @7:[email protected]>6 E2I C67F ?5 4964@4C2ED[ :?4=F5:?8 ([email protected]<[ [email protected]=5 86E 4C65:E [email protected] E96 “[email protected] E92E 92G6 [email protected] :[email protected] E96 DE2E6” [email protected] r~’xs\`h C6=:67[ 72EE6?:?8 :ED [email protected] 2?5 [email protected]@D:?8 E96 ;@3 >2C<6E]k^am

kAmp3C2>D 92D AFE [email protected] 2 [email protected]:?8 A=2? E92E D96 H2JD [email protected]=5 :>[email protected] [email protected]:=:EJ 2?5 C65F46 [email protected]]$96 [email protected] 2C8F6D E92E 6IA2?5:?8 E96 DE2E6\7656C2= |655:42= | :5 962=E9 :?DFC2?46 A=2? [email protected] 2== 25F=ED [email protected]=5 C65F46 [email protected] [email protected] [email protected]:2?D]k^Am

kAmx? E96 $6?2E6 C246[ (2=<6C 2C8F6D ([email protected]< D92C6D 3=2>6 H:E9 q:56? [email protected] 6G6CJ [email protected][email protected]>:4 :==]k^am

kAm“(9J 92D >J @[email protected]?6?E [email protected]@E65 E92E H6 42? [email protected]?E:?F6 [email protected] 92G6 2? [email protected][email protected]>J E92E’D [email protected]:?8 E @ 36 [email protected]:D9:?8n” (2=<6C D2:5 2E 2 C646?E 42>A2:8? DE LA CATRE 😕 [email protected] [email protected]:2]k^Am

kAm([email protected][ [email protected] 9:D A2CE[ [email protected]?E6CD 3J 9:89=:89E:?8 2?J 2DA64E @7 9:D [email protected]< 😕 (2D9:[email protected]? E92E 2=:8?D 9:> H:E9 “@C5:?2CJ [email protected]=6” 2?5 “[email protected]<:?8\4=2DD [email protected]:2?D]”k ^ Am

kAm“[email protected]=6 2C6 DE:== DECF88=:?8[” 96 24<[email protected]=6586D 😕 9:D DE2?52C5 42>A2:8? DA6649]k^am

kAm(9:=6 ([email protected]< [email protected]?'E @A6?=J 6>3C246 q:56?[ 96 [email protected] E96 p>6C:42? #6D4F6 !=2?] q:56?’D >2DD:G6 A2?56>:4\C6=2E65 DA6?5:?8 A=2? A2DD65 H:[email protected] 2?J #6AF3=:42? [email protected] 2?5 :?4=F565 2 E2I 4FE [email protected] [email protected]\:[email protected]>6 [email protected]<6CD]k^Am

kAm“x7 [email protected]’C6 [email protected]:?8 [email protected] 8:G6 2 E2I 4FE \\ 2?5 x 36=:6G6 😕 E2I 4FED \\ [email protected] @F89E [email protected] 8:G6 2 E2I 4FE [email protected] [email protected] [email protected] 24EF2==J ?665:E[” ([email protected]< D2:5 H9:=6 42>A2:8?:?8 😕 pE=2?E2]k^am

READ  DFDS danez achiziționează operațiuni de logistică ICT în România

kAmw6’D AFD965 9:[email protected]< @ ? E96 [email protected]\42==65 rwx!$ 3:== E92E A2DD65 E96 $6?2E6 E9:D H66< H:E9 `f #6AF3=:42? [email protected]]%96 A=2?[ H9:49 DE:== C6BF:C6D 2 [email protected] [email protected][ [email protected]=5 ;F>ADE2CE >:[email protected]:A [email protected]:@? :? E96 &?:E65 $E2E6D[ 2?5 ([email protected]< 6>A92D:K6D DA64:7:4 36?67:ED [email protected] [email protected]:2 7:C>D]k^am

kAm([email protected]< [email protected] 9:89=:89ED [email protected]:2 [email protected];64ED :? 2 DH66A:?8 :?7C2DECF4EFC6 A=2? E92E 82C?6C65 [email protected]>6 v~ [email protected][ [email protected]?8 H:E9 [email protected]@D2=D [email protected] [email protected] :?DF=:? [email protected] [email protected] 5:236E:4D 2?5 9:D 42== [email protected] DFDA6?5 E96 7656C2= 82D E2I] ([email protected]< F?7FC=65 E96 =2EE6C [email protected]@D2= :? u63CF2CJ[ 29625 @7 >2?J @E96C s6>@4C2ED[ :?4=F5:?8 q:56?] p?5[ :? [email protected] >@G6 E92E [email protected] 2 72F=E =:?6 36EH66? 9:>D6=7 2?5 E96 (9:E6 [email protected][ ([email protected]< 6>A92D:K6D E92E 96’D “AFD9:?8” E96 (9:E6 [email protected] [email protected] 36 >@C6 288C6DD:G6 :? [email protected]:G:?8 DEF56?E [email protected]? 563ED] q:56 ? 92D D2:5 96 6IA64ED [email protected] >2<6 2564:D:@? @? 2?JH:56DAC625 2:5:? pF8FDE]k^Am

kAmp== [email protected] [email protected]@D2=D 2?5 24E:@?D 2C6 2:>65 2E C6249:?8 [email protected] =:<6 s6?682==[ [email protected] D2:5 D96VD F?564:565 C:89E [email protected]]k^am

kAm“x’G6 [email protected]?E:= }@G6>36C [email protected] D66 [email protected] E9:?8D 2C6 [email protected]:?8[” D96 D2:5]k^am

k9C ^m

[email protected] [email protected] [email protected]> pE=2?E2k^Am

k9C ^m

[email protected][email protected] y677 p>J 2E k2 9C67lQ9EEAi^^EH:EE6C][email protected]>^;6772>JQm9EEAi^^EH:EE6C][email protected]>^;6772>Jk^2m]k^Am

Copyright 2022 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *