Kyrie Irving a fost amendat cu 50.000 de dolari pentru gesturi lascive la adresa fanilor Celtics | Sport

BOSTON (AP) — Gardianul de la Nets, Kyrie Irving, a fost amendat cu 50.000 de dolari pentru că a făcut gesturi lascive și a îndreptat un limbaj profan în fața mulțimii în timpul înfrângerii în playoff a lui Brooklyn în meciul 1 în fața celor de la Celtics,

Președintele operațiunilor Ligii, Byron Spruell, a anunțat amenzile marți.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmr2>6C2D 42AEFC65 xCG:?8 7=:AA:?8 9:D >:55=6 7:?86C [email protected] 72?D 2D 96 C2? [email protected]? E96 [email protected] 27E6C >2<:?8 2 [email protected] :? E96 E9:C5 BF2CE6C]xCG:?8 D2:5 27E6C E96 82>6 E92E 9:D 24E:@?D H6C6:? C6DA@?D6 E@ ;66CD 7C@> 72?D 96 D2:5 [email protected] E96 =:?6]k^Am

kAm“(96C6 x’> 7C@>[ x’> FD65 E@ 2== E96D6 2?E:4D 2?5 [email protected]=6 36:?8 [email protected] ?62C3J[” xCG:?8 D2:5 27E6C E96 82>6] „xE’[email protected]:?8?6H H96? x 4@>6 :?E@ E9:D 3F:=5:?8 H92E :E’D 8@:?8 E@ 36 =:<6]qFE :E'D E96 D2>6 6?6C8J E96J 92G6 [email protected] >6[ x’> 8@:?8 E@ 92G6 E96 D2>6 6?6C8J [email protected] E96>]k^am

kAm“p?5:E’[email protected] 6G6CJ 72?[ x 5@?’E H2?E E@ 2EE24< 6G6CJ [email protected]@? 72?] (96? [email protected]=6 DE2CE J6==:?8 W6IA=6E:G6DX 2?5 2== E9:D DEF77[ E96C6’D @?=J 3FE D@ >F49 [email protected] E2<6 2D 2 4@>A6E:[email protected]] (6’C6 E96 @?6D 6IA64E65 E@ 36 [email protected]:=6 2?5 36 9F>3=6[ E2<6 2 9F>3=6 [email protected]]]]:E’D E96 [email protected]]%9:D:D H92E:E:D]”k^Am

kAmxCG:?8 DA6?E EH@ D62D@?D:? [email protected]@ ? 367@C6 56A2CE: 8 5FC: 8 7C66 286 4J: ? a_`h E@ ;@:? E96 }6ED]k^Am

kAmx? v2>6 ` @ ? $F?52J[ 96 H2D 3@@65 [email protected]=J 6G6CJ E:>6 96 [email protected] E96 32== 3FE =65 qC@@<=J? H:E9 bh A@:?ED 😕 E96 }6ED’ =2DE\D64@?5 „d\„c [email protected]] u2?D 92G6 8:G6? 9:> D:>:=2C C646AE:@?D:? C646?EG:D:ED E@ [email protected]@?]k^Am

kAmqFE :E C624965 :ED >@DE G@=2E:=6 A@:?E =2DE D62D@? 5FC: ?8 E96 [email protected] > 2E49FA 36EH66 ? E96 }6ED 2?5 r6=E:4D H96? 272? H2D 2CC6DE65 27E6C [email protected]:?8 2 [email protected]=6 2E xCG:?8 E92E ?62C=J 9:E 9:>]k^Am

READ  Iker Casillas participă la ceremonia de închidere a celei de-a opta Copa Alma Europa

kAm(:E9 E92E 9:[email protected] 😕 >:?5[ =625:?8 FA E@ E96 DE2CE @7 E96 D6C:6D xCG:?8 D2:5 96 6IA64E65 2 =6G6= @7 ;66C:?8 7C@> r6=E:4D’ 72?D] q6 96 2=D@ [email protected] 27E6C =2DE D62D@?’D :?4:56?E E92E 96 925 6IA6C:6?465 H92E 96 492C24E6C:K65 2D „C24:D>” E96%@>” 7Cs v2C56? [email protected]]k^Am

kAm%96 r6=E:4D [email protected] qC@@<=J ? : ? v2>6 până la @7 E96:C D6C:6D @? (65?6D52J?:89E]k^Am

Copyright 2022 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *