Lion Capital SA: Plan de activitate și buget 2023

reținerea valorii și randamentul ridicat pe termen lung cu un grad rezonabil de risc, în special în marile orașe din țară unde cererea va crește, iar chiriile pot genera un randament real pozitiv, nefiind afectate de inflație atât de mult încât prețul majorității vânzărilor- contractele de cumpărare și închiriere sunt stabilite în euro și sunt protejate de inflație.

  • Continuarea restructurării portofoliului prin reducerea intereselor minoritare care nu corespund strategiei investiționale a Societății

Fondul va continua să încerce să dezinvestească în companii subperformante sau în cele care nu corespund strategiei de investiții, pentru a crește valoarea portofoliului administrat. De asemenea, sunt considerate ținte de ieșire participațiile care și-au epuizat potențialul de creștere sau cele care au atins prețul țintă estimat.

Ieșirea acestor companii va crea surse de reinvestire în active cu randament mai ridicat, menținând profilul de risc ales al portofoliului și asigurând rentabilitatea sustenabilă pe termen lung a activității SIF Banat-Crișana, în vederea creșterii valorii pentru acționari.

În 2023, restructurarea portofoliului va continua, legată de noile tendințe ale pieței, necesare pentru a asigura o rentabilitate sustenabilă pe termen lung.

  • Consolidarea portofoliului de interese strategice

Prin politica de implicare activă în gestionarea participațiilor majoritare, Fondul își propune să dezvolte activitățile și performanța acestor companii și să susțină o tranziție lină în fața șocului economic actual. Prin reprezentanții Lion Capital din consiliile de administrație, echipele de management profesionale sunt promovate și susținute, iar criteriile de performanță competitive sunt negociate.

Aceste participații sunt supuse unei analize și monitorizări continue și riguroase de către analiștii companiei, cu monitorizare a rezultatelor financiare, perspectivelor, oportunităților și riscurilor potențiale, în vederea sprijinirii implementării măsurilor de îmbunătățire a eficienței activităților acestora, precum și introducerea acestora. a bunelor practici de guvernanță corporativă și a tehnicilor moderne de management.

Se acordă control permanent și companiilor în care Fondul deține o participație minoritară, activitatea, rezultatele financiare, deciziile și strategiile acționarilor majoritari fiind monitorizate constant, pentru a avea o viziune cât mai largă și cuprinzătoare a perspectivelor, beneficiilor. sau posibile consecințe care afectează acționarii minoritari și apărarea drepturilor acestora, după caz, cu respectarea prevederilor legale și de reglementare.

  • Menține un portofoliu diversificat de active în gestiune

Diversificarea portofoliului atat pe clase de active cat si in cadrul acestora urmareste alternative echilibrate care sa asigure un echilibru constant intre risc si randamentul asteptat, in conditii de prudenta reglementata.

Obiectivul este menținerea unui portofoliu diversificat, respectând obiectivele și politica de investiții pe termen lung declarate de Lion Capital ca AIFRI. Investițiile în instrumente financiare mai puțin expuse din structura actuală, pe lângă acțiuni, pot fi instrumente financiare cu venit fix, unități de fond sau alte instrumente autorizate de reglementările aplicabile.

Gestionarea și dezvoltarea portofoliului se vor desfășura în așa fel încât să se adapteze la profilul de risc general al Fondului și în condițiile unui management riguros al riscului.

Consiliul de Administrație își propune ca pe parcursul anului 2023, ca parte a procesului de gestionare a portofoliului de instrumente financiare, să nu facă uz substanțial de efectul de levier, să se adapteze la profilul de risc asumat mijloace.

READ  Adio bani de hârtie! Puternicii lumii lucrează la un nou proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *