Miniștrii francezi și olandezi vizitează grupul de luptă NATO din România | aplicația

BUCUREȘTI, România (AP) — Miniștrii de externe ai Franței și Olandei au efectuat vineri o vizită oficială la o bază militară din România, unde cele două națiuni staționează trupe ca parte a unui grup de luptă al NATO, care a fost întărit în urma invaziei Rusiei. țări învecinate. Ucraina.

Catherine Colonna din Franța și Wopke Hoekstra din Olanda au vizitat baza militară Cincu din centrul României împreună cu omologul lor român Bogdan Aurescu.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

[email protected] E96 >F=E:?2E:@?2= [email protected] DE2E:@?65 E96C6 E92E E96J 56>@?DEC2E6 „AC64: D6=J H92E @FC 2==:2?46 DE2?5D [email protected][” 2?5 D2:5 E96J A=2J 2 <6J [email protected]=6 😕 “<66A:?8 E9:D [email protected]?E:?6?E 2?5 @FC E6CC:[email protected] D276]”k ^ Am

kAm“#FDD:2:D H28:?8 H2C:? 2 H2J H6 92G6?’E D66? 😕 564256D[ 2?5 [email protected] H6 [email protected] =6E @FC 8F2C5 [email protected]? — H6 ?665 [email protected] DE6A FA @FC [email protected][” [email protected]<DEC2 D2:5[ 255:?8i “%96C6 😀 @?=J @?6 H2J [email protected] &<C2:?6 >FDE H:? E9:D H2C[ [email protected] :ED @H? D2<6 3FE [email protected] [email protected] @FCD]”k ^ Am

kAmx? [email protected]?D6 [email protected] #FDD:2’D:?G2D:@? @7 &[ }p%~ [email protected]=DE6C65 :ED AC6D6?46 @? [email protected]’D 62DE6C? 7=2?<[ :?4=F5:?8 3J D6?5:?8 255:E:@?2= >F=E:?2E:@?2= [email protected] [email protected] 2==:2?46 >6>36CD #@>2?:2[ wF?82CJ[ qF=82C:2[ 2?5 [email protected]<:2]k^am

kAmt2C=:6C E9:D H66<[ [email protected]?5 e__ uC6?49 [email protected]=5:6CD k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^CFDD:2\F2?J\[email protected]?>6?E\[email protected] >2?:2\bc4heehd_gf_g4ac5_55f622agce6h`dQm96=5 2 [email protected]>32E 6I6C4:D6k^2m 😕 E96 62DE6C? #@>2?:2? [email protected]? @$7>2C52? [email protected] E6DE E96 b_\?2E:@? >:=:E2CJ 2==:2?46’D C625:?6DD @? :ED ​​​​62DE6C? 7=2?<]%96 5C:== :[email protected]=G65 [email protected]>6 a__ >:=:E2CJ G69:4=6D[ :?4=F5:?8 [email protected] uC6?49 {64=6C4 32EE=6 E2?<D E92E AC24E:465 7:C:?8 =:G6 2>>F?:E:@?]k^am

kAm#@>2?:2’D 5676?D6 >:?:DECJ D2:5 E96 >2:? [email protected] @7 E92E 6I6C4:D6 H2D [email protected] EC2: ? E96 [email protected] „@ ? E96 C2A:5 [email protected]>6?E 42A23:=:EJ 2?5 6I64FE:@? @7 2 [email protected]>32E >:DD:@?” H:E9:? 2 [email protected]==64E:G6 }p%~ 5676?D6 @A6C2E:@?]k^Am

READ  American Pan planifică extinderea Regatului Unit cu achiziția Runex | Nou

kAm{[email protected]? uc:52J[ E96 E9C66 [email protected]:8? >:?:DE6CD H:== 9625 [email protected] #@>2?:2’D 42A:E2=[ qF492C6DE[ [email protected] EC:=2E6C2= E2=<D @? #FDD:2’D 288C6DD:@? 282:?DE &<C2:?6j [email protected]@A6C2E:@? H:E9:? }p%~j 2?5 #@>2?:2VD @[email protected]:?8 [email protected] [email protected] ;@:? E96 [email protected]\42==65 $496?86? pC62[ [email protected]’D xs\4964<\7C66 EC2G6= [email protected]?6[ 27E6C 36:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^[email protected]\3F=82C:2\[email protected]>2?:2\[email protected]:2\?6E96C=2?5D\[email protected]?>6?E\ 7e724ce434b_4f5`[email protected]<65 [email protected]> ;@:?:?8k^2m =2DE >@?E9]k^Am

kAm%96J H:== [email protected] 5:D4FDD [email protected]>6?ED:? |@[email protected][ H9:49 92D 366? :>A24E65 😕 2 >F=E:EF56 @7 H2JD D:?46 |@[email protected] =2F?4965 :ED H2C 282:?DE &<C2:?6[ |@[email protected] ?6:[email protected]]k^am

k9C ^m

[email protected][email protected] [email protected] [email protected] @7 E96 H2C 😕 &^9F3^CFDD:2\F^9F3^CFDD:2\F

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *