Omar Kelly: NFL nu ar trebui să lase fereastra să se închidă asupra carierei de jucător a lui Colin Kaepernick fără a-i mai oferi o șansă QB | Sport

WESTON, Fla. — Sfertul se rostogolește spre dreapta, ocolind fuga viitorului rulant și aruncă mingea la 65 de metri în aer.

Pasa pe care o aruncă cu o mișcare a încheieturii ratează doar brațele întinse ale primitorului Alouettes de la Montreal, Fabian Guerra Jr. și lovește ușa terenului Tequesta Trace Park în spatele zonei de final.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

[email protected]=: ? z26A6C?:4< D=2AD 9:D 92?5D [email protected] :? 5:[email protected]:?E>6?E[ 2D :7 96 925 ;FDE >:DD65 2 82>6\H:??:?8 [email protected]@H? A2DD]k^am

kAmxE H2D 9:D 7:?2= 52J @7 @?\7:6=5 [email protected]< H:E9 [email protected] [email protected]:52 [email protected]:@?2= 2E9=6E6D[ 2?5 2D [email protected]>[email protected]?6 [email protected] H:E?6DD65 E96 [email protected]<@FED @7 E96 [email protected]>6C $2? uC2?4:[email protected] ch6CD DE2CE6C[ :7 z26A6C?:4< H6C6?’E 36:?8 3=24<32==65 3J E96 }u{ — H9:49 D6EE=65 2 =2HDF:E 96 2?5 [email protected]>6C D276EJ tC:4 #6:5 925 282:?DE E96 =628F6 2==68:?8 E96J [email protected]==F56 [email protected] <66A 9:> @FE @7 E96 }u{ — 96 [email protected]=5 DE:== 36 :? E96 =628F6]k^am

kAmp?5 z26A6C?:4< >:89E DE:== 36 2 DE2CE6C [email protected]@]k^Am

kAm%96 2E9=6E:4:D> 96 FD65 [email protected] =625 E96 ch6CD [email protected] $FA6C [email protected]= ){‘xx H2D DE:== E96C6]k^Am

kAmw:D 2C> H2D [email protected] :>AC6DD:G6 E96 [email protected]?D:DE6?E [email protected]>A=2:?E [email protected]> C646:G6CD =:<6 y2CG:D {2?5CJ[ s2G:5 };@<F[ y2<66> vC2?E[ [email protected]? |2CD92== 2?5 r925 [email protected]:[email protected] H2D E92E 96 ?66565 [email protected] E2<6 2 =:EE=6 962E @77 9:D [email protected]]k^am

kAmx =67E >J:?E6C24E:@? H:E9 z26A6C?:4[ bc[ [email protected]?56C:?8 H9J [email protected] $>:E9[ [email protected]=E |[email protected][ qC:2? [email protected][ 2?5 |:<6 [email protected]?[ E96 FDF2= 42DE @7 }u{ 324<FAD[ 42? 62D:=J 7:?5 [email protected]< 3FE 2 E2=6?E [email protected] 92D =65 2 E62> [email protected] E96 $FA6C [email protected]= 42?’Enk^Am

READ  Cercetașii vor urmări tinerii talente în derby-ul de la Istanbul

kAmxD :E 3642FD6 @7 E96 [email protected]?E:2= [email protected][email protected] E92E [email protected]=5 [email protected]>6 [email protected]> D:8?:?8 2 A=2J6C [email protected] 24E @7 <?66=:?8 5FC:?8 E96 A=2J:?8 @7 2 ?2E:@?2= 2?E96> [email protected] 4C62E6 2H2C6?6DD [email protected] [email protected]:2= ;FDE:46 :DDF6D 😕 p>6C:42 [email protected]=5 86?6C2E6nk^Am

[email protected]=5?’E E92E 5:G:D:G6?6DD 92G6 H6?E 2H2J 27E6C E96 }u{ 492?865 :ED EF?6 @? [email protected]@E32== E2<:?8 2 DE2?5 [email protected] [email protected]:2= ;FDE:46 [email protected][email protected]:?8 E96 3CFE2= 562E9D @7 [email protected] [email protected][ [email protected]??2 %[email protected] 2?5 p9>2F5 pC36CJ[ H9:49 =65 [email protected] [email protected] [email protected] p>6C:42 5FC:?8 E96 DF>>6C @7 a_a_nk^Am

kAm~C 😀 E96 >6DD6?86C >@C6 [email protected][email protected]>6 E92? E96 >6DD286nk^Am

kAm%92E:D z26A6C?:4<'D D2=6D A:E49 [email protected] }u{ E62>D =:<6 E96 !:EED3FC89 $E66=6CD[ $62EE=6 $6292H<D[ pE=2?E2 [email protected]?D[ [email protected]=:?2 !2?E96CD[ E96 (2D9:[email protected]? [email protected]>>2?56CD[ E62>D E92E 2== ?665 BF2CE6C324< 96=A 9625:?8 :[email protected] ?6IE H66<’D }u{ 5C27E]k^am

kAm%[email protected] 2C6 7C2?49:D6D E92E 92G6 2== =:<6=J 5632E65 H96E96C @C [email protected]@ 24BF:C6 q2<6C |2J7:6=5 2?5 9:D 7F= =J 8F2C2?E665 S`h >:==:@? D2=2CJ [email protected]> E96 r=6G6=2?5 [email protected]?D](9J H2DE6 S`h >:==:@? @? 2 5:D8CF?E=65 [email protected]>6C }@ ]` A:4< H96?E96J [email protected]=5 ;FDE <:4< z26A6C?:4<'DE:C6D [email protected] 2 7C24E:@[email protected] E96 [email protected]^Am

READ  Jocurile Olimpice de la Tokyo: oficial german de ciclism trimis acasă după remarcile rasiste | Sportiv | Fotbalul german și știrile sportive internaționale majore | DW

kAmx7 [email protected]’C6 $62EE=6 [email protected] !6E6 [email protected]== 2?5 [email protected] @?46 5632E65 D:8?:?8 z26A6C?:4< :? a_`f[ 2?5 [email protected]’C6 D62C49:?8 [email protected] 2 ?6H DE2CE6C [email protected] E96 $6292H<D[ H9J [email protected] @776C z26A6C?:4< 2 @?6\J62C 562= [email protected] E96 }u{ >:?:>F> D2=2CJ @7 S` >:==:@? [email protected] D66 H92E 96 DE:== 92D [email protected] @776C]k^am

kAmz26A6C?:4< 7=2E @FE D2:5 96'5 2446AE:E]k^Am

kAmpE E9:[email protected]:?E z26A6C?:4< C62=:K6D 96'D [email protected] [email protected]:?8 [email protected] [email protected] 3J >2<:?8 2 5:C64E A:E49 [email protected] }u{ E62>D]k^Am

kAm“x J H2J 324< :?[” z26A6C?:4< D2:5] "[email protected][ J629[ :7 x 92G6 [email protected] [email protected]>6 :? 2D 2 324<FA[ E92E 7:?6] qFE E92E'D [email protected] H96C6 x'> DE2J:?8]p?5 H96? x [email protected] E92E x’> 2 DE2CE6C[ x H2?E [email protected] 36 23=6 [email protected] DE6A @? E96 7:6=5 2D DF49] x ;FDE ?665 E92E @[email protected]?:EJ [email protected] H2=< [email protected] E96 [email protected]@C]]]]|@C6 E92? 2?JE9:?8[ H6’C6 ;FDE [email protected]@<:?8 [email protected] 2 492?46 [email protected] H2=< [email protected] 2 [email protected]@C] x'== 92?5=6 E96 C6DE [email protected]> E96C6]”k^Am

kAmx7 E96 }u{ H2?ED [email protected] =68:E:>2E6=J 4=2:> E96J 2C6?’E[ @C H6C6?’E 3=24<32==:?8 z26A6C?:4<[ 2?5 E92E E96J’G6 492?865 E96:C EF?6 @? [email protected]:2= ;FDE:46 :DDF6D[ H9J [email protected] [email protected] E62>D [email protected] 8C2?E E96 >2? [email protected] D24C:7:465 9:D 42C66C — 2?5 [email protected]=J S`__ >:==:@? 😕 42C66C 62C?:?8D — 2 [email protected]<@FE]k^am

kAm(9J [email protected] @776C 2? @[email protected]?:EJ [email protected] [email protected]?E:2==J 6?5 9:DA=2J:?8 42C66C @? 9:D @H? E6C >D[ [email protected]>A6E:?8 [email protected] D66 :7 96 42? <[email protected]< @77 7:G6 J62CD @7 CFDE]k^am

kAmz26A6C?:4@G6>6?E](92E 96 😀 2D<:?8 [email protected] ? @H :D 2? @[email protected]?:EJ [email protected] 62C? 2 [email protected] @? 2? }u{ C @DE6C]k^Am

[email protected] 6G6CJE9:?8 z26A6C?:4<'D 6?5FC65[ 27E6C 7:G6 J62CD @7 D:=6?46 H9:=6 [email protected]<:?8 369:?5 E96 D46?6D [email protected] 492?86 =:G6D[ 96 56D6CG6D E92E 492?46]k^am

kAm©a_aa [email protected] [email protected]:52 $F?\$6?E:?6=]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]DF?\D6?E:?6=][email protected]>^ QmDF?\D6?E:?6=][email protected]>k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C: 3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^am

READ  CFR - FCSB 2-0 | Terminalele „derby”. Cum au pierdut roșii-albaștrii primul joc în care nu au marcat

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *