Peste 9 milioane de euro în finanțare pentru ONG-uri prin Fondul pentru cetățeni activi din România

Active Citizens Fund România lansează 5 cereri de proiecte cu o valoare totală de peste 9 milioane de euro pentru organizațiile neguvernamentale din România, în cadrul granturilor SEE și Norvegia 2014-2021.

Cele 5 cereri de proiecte fac parte din cel de-al doilea ciclu de cereri de propuneri, ultimul din program. Acestea contribuie la obiectivul general al Fondului pentru cetățeni activi, de a sprijini și consolida societatea civilă și cetățenia activă și de a spori capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile vizează consolidarea relațiilor bilaterale cu organizațiile statelor donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Apelurile de astăzi acoperă o gamă largă de domenii și activități, după cum urmează:

  • Apel nr. 2 – Educație și implicare civică
  • Apel # 3 – Activism civic și advocacy
  • Apelul nr. 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
  • Apel nr. 7 – Pledoarie pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
  • Apelul nr. 8 – Dezvoltarea comunităților interetnice rurale

O atenție deosebită va fi acordată zonelor considerate a fi de importanță majoră în România: mediu și schimbări climatice; egalitatea de gen și violența de gen; încălcarea drepturilor omului și discriminarea împotriva romilor; Abilitarea și incluziunea romilor.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri) stabilite legal în România. Parteneriatele cu alte organizații neguvernamentale (care pot proveni din același domeniu de activitate sau din alte domenii complementare) și cu alte părți interesate (autorități locale sau centrale, companii, alte entități publice sau private) sunt puternic încurajate. În plus, sunt încurajate parteneriatele cu entități din statele donatoare din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Bugetul total pentru cele 5 apeluri este de 9.333.591 EUR. Proiectele vor fi finanțate sub formă de subvenție (finanțare nerambursabilă), în urma unui proces de selecție. Pentru acest ciclu sunt disponibile mai multe tipuri de subvenții, cuprinse între 50.000 și 150.000 de euro.

READ  bne IntelliNews - Noua numire a guvernului moldovean pune capăt anilor de criză politică

Procesul de aplicare se deschide pe 17 februarie 2021 și are loc exclusiv online pe platformă https://finantaripublice.fdsc.ro până la 20 aprilie 2021. Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și programul sunt disponibile pe site-ul web www.activecitizensfund.ro/en/apeluri. Pentru a sprijini ONG-urile în alegerea apelului cel mai potrivit pentru inițiativele lor, Operatorul Fondului oferă un card de apel, disponibil pe http://activecitizensfund.ro/en/harta-apelurilor.

O serie de sesiuni de informare vor avea loc online în perioada martie-aprilie pentru organizațiile interesate să solicite finanțare; detaliile vor fi disponibile în curând pe canalele de comunicare ale programului.

Lansat în iunie 2019, Fondul pentru cetățeni activi din România are cel mai mare buget pentru societatea civilă în cadrul granturilor SEE și Norvegia 2014-2021, cu o alocare totală de 46 milioane EUR. Până în prezent, au fost lansate 10 cereri de proiecte, cu peste 700 de cereri, dintre care 135 de proiecte în valoare de 22.929.347 euro au fost selectate pentru finanțare. Cererea totală de finanțare din partea proiectelor depuse a fost de peste 100 milioane EUR. Programul organizează sesiuni periodice de informare și diverse alte ateliere online pentru organizații interesate să solicite, care sunt comunicate pe ambele www.activecitizensfund.ro și www.facebook.com/acfromania. Operatorul fondului pentru program este consorțiul format din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația Română pentru Parteneriatul de Mediu, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *