Planul urbanistic general al Bistriței va fi actualizat. Cetățenii pot trimite comentarii

Planul urbanistic general (PUG) din Bistrița va fi actualizat, așa cum a fost anunțat de primăria municipiului Bistrița. Include prevederi pe termen mediu și lung privind dezvoltarea în ceea ce privește calitatea, orientările de dezvoltare, dispunerea coridoarelor de circulație etc. Cetățenii au o adresă de e-mail la care pot trimite comentarii.

Perioada de valabilitate a actualului PUG a expirat din noiembrie 2018 și a fost prelungită prin decizia consiliului local al municipiului Bistrița nr.184 / 31.10.2018.

Planul urbanistic general are un caracter orientativ și de reglementare operațională și constituie baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general include prevederi pe termen mediu și lung privind:
– Evoluția în perspectivă a localității;
– Departamentele de dezvoltare funcțională ale teritoriului;
– Schițele coridoarelor de trafic și echipamente prevăzute în planurile de peisaj naționale, zonale și departamentale.

Planul urbanistic general trebuie să includă reglementări privind:
– stabilirea și delimitarea teritoriului urban în raport cu teritoriul administrativ al localității;
– stabilirea modului de utilizare a terenului urban;
– zonarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de trafic;
– delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
– modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-municipale;
– crearea zonelor protejate și de protecție pentru monumentele istorice și siturile arheologice identificate;
– zonele care au instituit un regim special de protecție prevăzut de legislația în vigoare;
– formele de proprietate și circulația legală a terenurilor;
– specificați condițiile de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate;
– zonele de risc natural delimitate și declarate ca atare, în conformitate cu legea, precum și măsuri specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și construcția de construcții în aceste zone;
– stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construcție;
– delimitarea zonelor în care se așteaptă operațiuni de regenerare urbană.

READ  Avantajele și dezavantajele unui aspirator fără sac

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din ordonanța nr. 233/2016, după pasul I urmează:
– externalizează pregătirea documentației;
– elaborarea studiilor de justificare;
– dezvoltarea analizei diagnostice integrate multicriteriale;
– pregătirea formularului preliminar al documentației de urbanism;
– obținerea avizelor;
– redactarea finală a documentației;
– aprobarea documentației;
– asigurați caracterul public al documentației aprobate de PUG și RLU.

Publicul este invitat să prezinte observații și propuneri în scopul dezvoltării actualizării planului urbanistic general în perioada 02.11.2020 și 17.11.2020.

Persoanele responsabile de informare și consultare publică, la numerele de telefon 0263-223923, 0263-224706, ext. 170, sunt după cum urmează:
1. Timoce Floare-Olivia – Departamentul de planificare
2. Malaicu Sabina – Departamentul de urbanism

Părțile interesate își pot trimite observațiile și propunerile până în 17.11.2020 în scris, la registratura primăriei din Bistrița, 2 rue Gheorghe Șincai, sau prin e-mail [email protected]

Răspunsurile la observațiile transmise vor fi puse la dispoziția publicului prin anunțul către primărie, care va fi pe un afiș dedicat, pe site-ul www.primariabistrita.ro, persoana de contact Rus Cornelia, precum și prin adresa de e-mail. candidați. specificate de aceștia, în termen de maximum 10 zile după perioada de consultare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *