România investighează cazul unui urs ucis de prințul austriac Naţiune

BUCUREȘTI (AP) – Poliția română va investiga un posibil caz de braconaj care implică un prinț austriac care ar fi ucis „în mod greșit” un urs mascul uriaș în timpul unei vânătoare de trofee în timpul unei vizite în Carpații țării în martie, au declarat autoritățile miercuri.

Această pagină necesită Javascript.

Este necesar Javascript pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului.

kAm ~ 77: 4: 2 = 9F? E:? 8 5 @ 4F> 6? ED D66? 3J% 96 pDD @ 4: 2E65! C6DD 4 @? 7: C> D E92E! VS 😕 46 t> 2? F6 = G @? F? 5 KF {: 649E6? DE6:? H2D 8C2? E65 2 7 @ FC 52J 9F? E:? 8 A6C>: E:? | 2C49:? # @> 2?: 2VD r @ G2D? 2 r @ F? EJ 2? 5 E92E @? | 2C49 `b 96„ 92CG6DE65 ”2` f J62C @ = 5 3C @ H? 362C[ [email protected] H9:49 96 2==6865=J A2:5 E96 AC:?46=J DF> @7 f[___ [email protected] WSg[c__X]k ^ Am

kAmp D6?: @ C @ 77: 4: 2 = 7C @> # @> 2?: 2VD 6? G: C @?> 6? E2 =>:?: DECJ[ ~4E2G:2? q6C462?F[ [email protected]=5 E96 p! E92E 2? :?G6DE:82E:@? :[email protected] E96 42D6 H2D =2F?4965 @? pAC:= ah 2?5 E92E [email protected]:?8 😀 E96 @?6 @7 E96 DFDA:4:@?D 😕 E96 42D6]k ^ Am

kAm „p == @ 7 E96 A2A6CD 7C @>} 2E: @? 2 = t? G: C @?> 6? E2 = vF2C5 H: == 8 @ E @ E96 A @ =: 46[” 96 D2:5[ C676CC:?8 [email protected] 2 3C2?49 @7 E96 >:?:DECJ]k ^ Am

kAmq6C462? F 2 = D @ D2: 5 E92E D @> 6 @ 77: 4: 2 = A2A6CD E92E 2C6 C6BF: C65 27E6C 2362C <: == 2C6>: DD:? 8]k ^ Am

kAm „% 96 = @ 42 = 6? G: C @?> 6? E 286? 4J D9 @ F = 5:? 7 @ C> E96 t? G: C @?> 6? E2 = vF2C5 27E6C E96 D9 @@ E:? 8[ 3FE E9:D 5:5?’E 92AA6?[” q6C462?F D2:5]k ^ Am

READ  Clădirea de birouri MIRO, dezvoltată de Speedwell, atinge cel mai înalt nivel al standardului WELL Building din România

kAm # 6A62E65 2EE6> AED E @ 4 @? E24E E96 AC:? 46VD 6DE2E6 H6C6 F? DF446DD7F =]$ H: EK6C = 2? 5’D q =: 4 > 6? E @? E96> 2EE6C]k ^ Am

kAmp86 și vC66?[ 2? 6?G:[email protected]?>6?E2= [email protected][email protected]?>6?E2= @C82?:K2E:@? E92E >@?:[email protected] E96 =2C86 >2=6 362C E96J 42==65 “pCE9FC” [email protected] ?:?6 J62CD[ D2JD E92E :E =:G65 “566A 😕 E96 H:=5” 2?5 925 [email protected] [email protected]?E24E H:E9 9F>2? D6EE=6>6?ED]k ^ Am

kAm # @> 2 ?: 2 @ 77: 4: 2 == J 32 ?? 65 EC @ A9J 9F? E 😕 8 😕 a_`e[ 3FE 9F?E:?8 A6C>:ED [email protected][email protected]=6>2E:4” 362CD — @?6D E92E 52>286 E9:?8D DF49 2D 72C> [email protected] @C [email protected]>6DE:4 2?:>2=D — 42? 36 :DDF65 [email protected] 9F?E:?8 [email protected]:2E:@?D 3FE @?=J 2D 2 =2DE [email protected][ 27E6C [email protected]:@? >62DFC6D 72:=] % 96D6 A6C>: ED 2C6 E96? D @ = 5 E @ EC @ A9J 9F? E6CD]k ^ Am

kAmqFE p86? E vC66? 4 = 2:> D E92E E96 6? G: C @?> 6? E 2FE9 @ C: E: 6D: DDF65 E96 9F? E:? 8 A6C>: E 32D65 @? 2 4 @> A = 2:? E 23 @ FE 2 „AC @ 3 = 6> 2E: 4” 4F3 C62C:? 8 76> 2 = 6 362C E92E 925 42FD65 52> 286:? E96 G: == 286 @ 7 ~; 5F = 2:? % C2? DJ = G2?: 2 = 2DE DF >> 6C]k ^ Am

kAm „xE H2D 2 = H2JD 23 @ FE D9 @@ E:? 8 E96 3: 886DE 362C 2? 5? @E 23 @ FE D @ = G:? 8 E96 AC @ 3 = 6> @ 7 E96 4 @ >> F?: EJ[” v23C:6= !2F?[ AC6D:56?E @7 p86?E vC66?[ [email protected]=5 E96 p!] „XH @? 56C 9 @ H E96 AC:? 46>: FROM @@ 2 = 6 =: G:? 8 566A:? E96 H: = 5 282:? DE E96> F49 D> 2 == 6C 76> 2 = 6? 6IE E @ E96 G: == 286]”k ^ Am

kAmsF6 E @ pCE9FC E96 3C @ H? 362C’D = 2C86 D: K6[ :E H2D [email protected]?D:56C65 😕 9F?E:?8 A2C=2?46 2 “[email protected]=56?” [email protected][ AC:K65 DA64:>6?D H9:49 42? 76E49 FAH2C5 @7 a_[___ [email protected] W?62C=J Sad[___X]k ^ Am

READ  Alianța reformistă românească USR-PLUS propune un nou ministru al sănătății

kAm „tG6CJ 72C> 6C x DA @ <6 E @:? E96 G: == 286 @ 7 ~; 5F = 2 D2: 5 E92E? @ E9:? 8925492? 865 D:? 46 E96> 2 = 6 362C H2D D9 @ E 2? 5 E92E E96 76> 2 = 6 362C 4 @? E:? F6D E @ 4 @> 6 52: = JE @ E96 9 @ FD69 @ = 5D]% 9: D: DA @ 249:? 8 2D E96 AC:? 46 D9 @ E E96 HC @? 8 362C -: E H2D> FC56C[” !2F? D2:5]k ^ Am

kAmt? G: C @?> 6? E |:?: DE6C q2C? 2% 2? 4K @ DE @ = 5 = @ 42 => 65: 2 @? (65? 6D52J E92E 56E6C>:?:? 8 H96E96C E96 4 @ CC64E 362C H2D <: == 65 H2D “6IEC6> 6 = J 4 @> A =: 42E65]”k ^ Am

kAmp A6E: E: @? = 2F? 4965 J6DE6C52J 3J p86? E vC66? 42 == 😕 8 7 @ C 2 E @ E2 = EC @ A9J 9F? E:? 8 32? 😕 # @> 2?: 2 92D 82C? 6C65> @ C6 E92? `b[___ D:8?2EFC6D]k ^ Am

kAmu @ C 3C @ H? 362C 6IA6CE rD232 s @> @ <@ D @ 7 E96? 2EFC6 4 @? D6CG2E: @? } v ~ |: = GFD vC @ FA[ E96 <:==:?8 @7 pCE9FC “:D [email protected]:?8 6I46AE:@?2=]”W6 2 = D @ D2: 5 E92E 7 @ C> 2? J 9F? E6CD[ <:==:?8 2 76>2=6 H:E9 4F3D [email protected]=5 [email protected] 282:?DE 9F?E:?8 “6E9:4D]„K ^ Am

kAm „% 96 9F? E:? 8 2DD @ 4: 2E: @? D FD6 52> 286D 2D 2 AC6E6IE E @ D9 @@ E E96 EC @ A9J 362CD]% 96 6I46AE: @? D 2C6 E96 42D6D H96? E96J FD6: EE @ D9 @@ E 2 AC @ 3 = 6> 2E: 4 362C[” [email protected]>@<@D [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD]k ^ Am

kAm „% 96J; FDE 86E D @> 6 @? 6 7C @> 2 G: == 286 E @ 8: G6 D @> 6 6G: 56? 46 E92E E96C6 H2D 2 362C 42FD:? 8 AC @ 3 = 6> D … E96? 2 W9F? E:? 8 A6C>: EX: D 8: G6? @FE 2? 5 E96J; FDE 8 @ 2? 5 D9 @@ E 2 3: 8 362C 3642FD6 E96J 86E> @ C6> @? 6J E92? D9 @@ E:? 8 2 D> 2 == 6C @? 6[” 96 D2:5]k ^ Am

kAm # @> 2?: 2: D 9 @> 6 E @ tFC @ A6’D 3: 886DE A @ AF = 2E: @? @ 7 3C @ H? 362CD[ @77:4:2==J [email protected]?5 e[___] qFE D @> 6 D4: 6? E: DED 5: DAFE6 E96D6 7: 8FC6D 4 = 2:> 😕 8 E92E E96> 6E9 @ 5 @ = @ 8J 369:? 5 E96 4 @ F? E H2D:? 256BF2E6]k ^ Am

READ  „O dietă rațională, suficient somn, hidratare și exerciții fizice sunt punctele cardinale pentru a avea un stil de viață echilibrat”

kAm% 96 <: == :? 8 @ 7 E96 = 2C86 42C?: G @ C6 E @@[ 2C62D @7 DA64:2= ?2EFC2= :?E6C6DE 2?5 [email protected]>6 [email protected] [email protected]>6 @7 [email protected]’D >@DE G2=F23=6 2?5 E9C62E6?65 DA64:6D[ [email protected] F?56C t& =2H]k ^ Am

kAm “% 96 4FCC6? E = 2H: DA @@ C[ E96C6 2C6 [email protected]@ >2?J 8C2J 2C62D 2?5 :E’D 724:=:E2E:?8 [email protected] 9F?E6CD [email protected] [email protected]>6 [email protected] #@>2?:2[” !2F? D2:5]k ^ Am

kAm „pE E96> @> 6? E 2? J @? 6 42? > 2 <6 2 72 <6 4 @> A = 2:? E 23 @ FE 2 362C 2? 5 D6? 5: EE @ 2 9F? E:? 8 2DD @ 4: 2E: @? H9 @ H: == 5 @ 2 == E96? 646DD2CJ H @ C : E – E96? 2 9F? E6C 4 @> 6D 2? 5 D9 @@ ED 2? J 362C E96J H: D9]”k ^ Am

Obțineți acces nelimitat

3 USD timp de 3 luni

Abonează-te acum

Sprijiniți rapoartele jurnalistice locale despre comunitatea dvs.

* Numai abonați noi
* Numai abonament digital

După perioada inițială de abonament selectată, rata de abonament se va reînnoi automat la 8 USD pe lună.

Copyright 2021 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *