Romania perchezitioneaza 7 case in cazul influencerului Andrew Tate | aplicația

BUCUREȘTI, România (AP) — Agenția română pentru crima organizată a efectuat căutări suplimentare în cadrul anchetei asupra influenței rețelelor sociale Andrew Tate, a declarat joi un oficial.

Ramona Bolla, purtătorul de cuvânt al agenției, DIICOT, a declarat că în județele București, Ilfov și Prahova sunt în curs de percheziții „pentru a obține probe suplimentare”.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAm%2E6[ be[ 2 qC:E:D9\&]$]4:E:K6? [email protected] 92D c]d > :== :@ ? [email protected][email protected]@? %H:EE6C[ H2D 56E2:?65 @? s64] ah]:? #@>2?:2’D 42A:E2=[ qF492C6DE[ @? 492C86D @7 36:?8 A2CE @7 2? @C82?:K65 4C:>6 [email protected][ 9F>2? EC277:4<:?8[ 2?5 C2A6] w:D [email protected][ %C:DE2?[ 2?5 [email protected] #@>2?:2? [email protected]>6? H6C6 [email protected] 2CC6DE65]k^am

kAm~? %F6D52J[ 2 [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^[email protected]>2?:2\4C:>6\3F492C6DE\9F>2?\EC277:4<:?8\@C82?:K65\`a_6bchh7h5h2_`edd`fffb42c_3c_65QmFA96 =5 2 ;F586'D s64]b_k^2m >@G6 [email protected] 6IE6?5 E96:C 2CC6DE [email protected]> ac [email protected] [email protected] b_ 52JD]k^Am

kAm%9FCD52J’D D62C496D [email protected]>6 2 52J 27E6C %2E6 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^[email protected]>2?:2\3F492C6DE\[email protected]?>6 ? E\@C82?:K65\4C:>6\9F>2?\EC277:4<:?8\e2h2b`_4``27`gb3f6f__ba22hc`[email protected] 2 [email protected]?5 2AA62=k^2m E9 :D H66< 2E 2 qF492C6DE [email protected][ H96C6 96 492==6?865 E96 D6:KFC6 @7 2DD6ED 3J [email protected]@CD :? E96 =2E6 s646>36C C2:5D[ :?4=F5:?8 [email protected]:6D[ =2?5[ 2?5 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^[email protected]>2?:2\[email protected]?>6?E\3F492C6DE\3FD:?6DD\4C:>6\bcdg_ed4_bd_64a`f2a`4eaf7fadafa4Qm7=66E @7 =FIFCJ 42CDk^2m ]|@C6 E92 ? `_ [email protected]:6D 2?5 =2?5 @H?65 3J [email protected]>A2?:6D C68:DE6C65 [email protected] E96 %2E6 [email protected] 92G6 [email protected] 366? D6:K65 [email protected] 72C]k^Am

[email protected]==2 D2:5 E92E E96 [email protected] “564:565 E92E E96 D6:KFC6D 2C6 =682= 2?5 WE92EX E96 [email protected]@5D C6>2:? 2E @FC 5:[email protected]=]” x7 E96J 42 ? [email protected] E96 %2E6D >256 >@?6J [email protected] 9F>2? EC277:4<:?8[ E96 2DD6ED [email protected]=5 36 FD65 [email protected] [email protected] E96 6IA6?D6D @7 E96 :?G6DE:82E:@? 2?5 [email protected]>A6?D2E:@? [email protected] G:4E:>D[ D96 D2:5]k^am

kAmsxxr~% D2JD:E 92D:56?E:7:65 D:IG:4E:>D:? E96 9F>2? EC277:4<:?8 42D6 [email protected] H6C6 DF3;64E65 [email protected] “24ED @7 A9JD:42= G:@=6?46 2?5 >6?E2= [email protected]:@?” 2?5 H6C6 D6IF2==J [email protected]:E65 3J E96 >6>36CD @7 E96 2==6865 4C:>6 [email protected]]k^Am

READ  Trei stadioane din Marea Britanie intră în top 10 cele mai bine cotate terenuri de fotbal din Europa

kAm%96 286?4J D2:5 G:4E:>D H6C6 =FC65 3J AC6E6?D6D @7 [email protected][ 2?5 =2E6C :?E:>:52E65[ <6AE F?56C DFCG6:==2?46 2?5 DF3;64E65 [email protected] @E96C [email protected][email protected]= E24E:4D H9:=6 36:?8 [email protected] :[email protected] [email protected]>:?8 😕 [email protected][email protected] E92E H2D :?E6?565 [email protected] >2<6 >@?6J [email protected] E96:C 2==6865 [email protected]]k^am

kAm“(6 >2<6 :E 4=62C E92E 5FC:?8 E96 6?E:C6 4C:>:?2= [email protected][ E96 :?G6DE:82E65 [email protected]?D 36?67:E [email protected]> E96 [email protected]= C:89ED ]]]2D H6== 2D E96 AC6DF>AE:@? @7:[email protected]?46[” sxxr~% 25565 😕 :ED DE2E6>6?E %9FCD52J]k^am

kAm%2E6[ 2 [email protected]>6C [email protected]:@?2= <:4<[email protected] [email protected] 92D [email protected]=J =:G65 😕 #@>2?:2 D:?46 a_`f[ H2D AC6G:@FD=J 32??65 [email protected]> G2C:@FD [email protected]>:?6?E [email protected]:2= >65:2 [email protected]>D [email protected] 6IAC6DD:?8 >:[email protected]?:DE:4 G:6HD 2?5 92E6 DA6649]k^am

k9C ^m

kAm|4vC2E9 [email protected]?EC:3FE65 [email protected]> $:89:[email protected][ #@>2?:2]k^am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *