România va primi 232 de milioane de euro din Fondul European Maritim, Pescuit și Acvacultură 2021-2027

Urmărind adopţie din acordul de parteneriat 2021-2027 cu România, Comisia a adoptat Fondul european pentru maritim, pescuit și acvacultură (FEAMPA) pentru România, să implementeze Politica comună a UE în domeniul pescuitului (CFP) și prioritățile politice ale UE descrise în European Green Deal. Alocarea financiară totală pentru programul românesc 2021-2027 este de 232 milioane euro în următorii șase ani, din care contribuția UE reprezintă 162,4 milioane euro. Fondul va promova creșterea durabilă a sectorului acvaculturii și pescuitului din România.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat:

Sunt încântat să anunț adoptarea programului EMFAF pentru România, care va sprijini investițiile durabile în acvacultură și pescuit, accelerând tranziția verde și digitală a sectorului din România. Programul va contribui, de asemenea, la prioritățile politicii CFP și ale UE pentru Marea Neagră stabilite în Strategiile European Green Deal, Farm to Fork și Biodiversitate prin sprijinirea protecției și refacerii biodiversității și a ecosistemelor resurselor acvatice și prin sprijinirea tranziției energetice a economiei românești. .

Activități susținute

24% din contribuția UE va fi dedicată pescuitului durabil, 47% vor fi investite în acvacultură durabilă, precum și procesare și comercializare și 23% vor fi dedicate economiei albastre durabile în regiunile de coastă, insule și interioare, toate contribuind la protecția mediului în UE. și obiectivele climatice.

Mai concret, programul va sprijini, printre altele: investiții pentru respectarea obligației de debarcare și modernizarea infrastructurii de pescuit; Politicile UE și CGPM de conservare a pescuitului; eficiența energetică și decarbonizarea în pescuit și acvacultură; oprirea temporară legată de obiectivele politicii de conservare și criza de sănătate publică; sprijin pentru pescuitul de coastă la scară mică; investiții în proiecte de acvacultură durabilă; sprijin pentru noi organizații de producători; compensații pentru serviciile de mediu; controlul pescuitului și colectarea de date pentru implementarea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP); inovaţie; dezvoltarea durabilă a zonelor de coastă și interioare în cadrul economiei albastre prin grupurile de acțiune locală (GAL).

READ  Pagina de istorie: Victor Babeș, genialul român care nu a primit Premiul Nobel
Diagramă circulară a programului FEMAF pentru România

Principalele rezultate așteptate pentru 2021-2027

Programul românesc al Feampa va contribui la prioritățile politice ale UE definite în European Green Deal, De la fermă la furculiță și Biodiversitatea strategii, îndreptându-se către acțiuni mai ambițioase și mai inovatoare și angajându-se față de prioritățile orizontale ale UE.

Programul va sprijini reziliența sectoarelor pescuitului și acvaculturii prin utilizarea schemelor de compensare pentru a sprijini sectoarele economice albastre afectate în fața crizelor viitoare.

Programul EMFAF din România sprijină, de asemenea, tranziția verde prin investiții în acțiuni care vizează îmbunătățirea infrastructurii de pescuit, selectivitatea uneltelor, decarbonizarea și eficiența energetică. Sprijinul financiar este destinat dezvoltării și înființării zone marine protejate iar la colectarea gunoiului marin.

Tranziția digitală a sectoarelor pescuitului, acvaculturii și procesării din România este evidențiată ca un domeniu cheie al programului, incluzând o gamă largă de soluții inovatoare, de la mijloace de control și colectare a datelor privind pescuitul până la noile tehnologii informatice aplicate de producție și prelucrare a acvaculturii.

Programul FEMAF beneficiază de o bună colaborare între Comisia Europeană, autoritățile naționale de management și partenerii locali. El va sprijini strategii de dezvoltare locală condusă de comunitate (CLLD).o abordare de jos în sus a elaborării politicilor care încurajează localnicii să formeze un Grup de Acțiune Locală (GAL) și să se implice.

În plus, programul Feampa românesc va sprijini consolidarea diversificării economice în context local prin dezvoltarea pescuitului de coastă, a acvaculturii și a unei economii albastre durabile.

Programul va sprijini obiectivele Strategiei pentru biodiversitate 2030 și ale Cadrului de acțiune prioritară a României prin acțiuni privind mediul marin, precum dezvoltarea managementului ariilor marine protejate, monitorizarea habitatelor și a speciilor marine și maritime și promovarea activității științifice. cunoştinţe. Conform UE Păsări și Habitate Instrucțiuni.

READ  Coreea de Sud donează României echipamente medicale și IT în valoare de 8 milioane de dolari, a declarat ministrul Sănătății

fundal

Feampa se desfășoară între 2021 și 2027 și sprijină Politica Comună a Pescuitului (PCP) a UE, politica maritimă a UE și agenda UE pentru guvernarea oceanelor internaționale. Fondul ajută la realizarea pescuitului durabil și la conservarea resurselor biologice marine.

Articolul 8 din Regulamentul Feampa (UE) 2021/1139 impune statelor membre să elaboreze un program național pentru punerea în aplicare a Feampa. Acest program operațional se concentrează pe prioritățile UE, definind strategia și prioritățile de investiții, inclusiv alocarea financiară anuală orientativă pentru fiecare prioritate. Programul este supus aprobării Comisiei Europene.

Mai multe informatii

Programe Feampa 2021 – 2027

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune referitoare la Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru tranziție justă și Fondul european pentru maritim, pescuit și acvacultură, precum și normele financiare pentru acestea și Fondul pentru azil, migrație și integrare; Fondul de securitate internă și instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize

Orientări pentru acvacultură

@VSinkevicius

@EU_MARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *