Sue Bird se întoarce pentru a-și lua ultimul zbor cu Storm unde este? | Sport

Au existat mai multe fețe cunoscute – salutați-i pe Sue Bird, Breanna Stewart și Jewell Loyd – o mulțime de nou-veniți și o mână de absențe notabile la primul antrenament din cantonamentul Storm de duminică.

Seattle a salutat revenirea celor trei mari, precum și Stephanie Talbot, Ezi Magbegor și Epiphanny Prince, care au fost singurii alți supraviețuitori din echipa de anul trecut care au participat la antrenamente.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmQ%96 7:CDE 52J 😀 2=H2JD 2 [email protected] @7 E6249:?8 2?5 2 [email protected] @7 86EE:?8 [email protected] >2E6DX[ 3FE @G6C2== :E H2D [email protected]@5[Q q:C5 D2:5] Q(6VC6 [email protected]: 8 [email protected] 92G6 2 [email protected] @7?6H A=2J6CD 2?5 2 3C2?5?6H DE277]xEVD 366?2 8C62E [email protected]]k^Am

kAmQ*6DE6C52J H6 925 2 E62> >66E:?8[ [email protected]?6 😀 96C6 [email protected] H:?] t286C [email protected] =62C? [email protected]:EVD [email protected]@5 G:36D]Qk^Am

kAm%96 6I4:E6>6?E @7 2 ?6H J62C H2D E6>A6C65 3J E96 E62>VD [email protected]?46>6?E E92E [email protected]\J62C 46?E6C |6C4656D #FDD6= = DF776C65 2 [email protected]?\32D<6E32== C6=2E65 :?;FCJ 2?5 H:== >:DD EC2:?:?8 42>A 2D H6== 2D E96 [email protected]>VD [email protected] 6I9:3:E:@?D]k^Am

[email protected]> [email protected] }@6==6 „F:?? 564=:?65 [email protected] [email protected]:56 56E2:=65 :[email protected]>2E:@? [email protected] E96 :?;FCJ 2?5 H2D G28F6 H96?2D<65 :7 #FDD6== [email protected]=5 [email protected] E96 |2J şi [email protected][email protected]?6C]k^Am

kAmQ(6VC6 DFA6C @AE:>:DE:4 [email protected] 92G6 96C 324< AC6EEJ [email protected]@? 2?5 [email protected]@<:?8 [email protected] [email protected] 92G:?8 96C :? E96 [email protected]=5[Q "F:?? D2:5]k^am

kAmx? 255:E:@? [email protected] #FDD6==[ [email protected] v233J (:==:2>D 2?5 z6??65J qFC<6 2?5 8F2C5 qC:2?? y2?F2CJ H:== >:DD 2 D:8?:7:42?E [email protected]:@? @7 EC2:?:?8 42>A H9:=6 7F=7:==:?8 [email protected]>>:E>6?ED @G6CD62D H:E9 E96:C C6DA64E:G6 [email protected]:8? E62>D]k^am

kAm!6C E96 =628F6VD [email protected]==64E:G6\32C82:?:?8 28C66>6?E[ H9:49 CF?D [email protected] a_af[ (}qp A=2J6CD [email protected] A=2J @G6CD62D H:== 36 7:?65 :7 E96J >:DD E96 DE2CE @7 EC2:?:?8 42>A ?6IE J62C] %96JVC6 [email protected] DF3;64E [email protected] 2 [email protected][email protected]?8 DFDA6?D:@? :7 E96J >:DD E96 C68F=2C\[email protected]? @A6?6C]k^Am

READ  FCB București și Federația Română de Rugby marchează transformarea în aer liber

kAmp?5:? a_ac[ (}qp A=2J6CD H:== 36 C6BF:C65 [email protected] 2EE6?5 E96 DE2CE @7 EC2:?:?8 42>A @C 7246 2 [email protected][email protected]?8 DFDA6?D:@?]k^am

[email protected][email protected][ E96 [email protected]> 😀 AC6AA:?8 [email protected] $2EFC52JVD 6I9:3:E:@? [email protected]>6 @A6?6C 282:?DE E96 [email protected]?:I |6C4FCJ H:E9 2 >2<6D9:7E DE2CE:?8 =:?6FA E92E :?4=F565 E96 q:8 %9C66 [email protected]?8D:56 %[email protected] H9:=6 |[email protected] 2?5 ?6H=J D:8?65 y2?E6= {2G6?56C DA=:E E:>6 2E 46?E6C]k^am

kAmQ%96 362FEJ @7 A=2J:?8:? E96 (}qp :[email protected] [email protected]>6 [email protected]>[email protected]?6 [email protected] 42? 252AE 62DJ 3642FD6 6G6CJ J62C 😀 2 5:776C6?E D4965F=6[ 2 5:776C6?E =6?8E9 @7 EC2:?:?8 42>A[Q q:C5 D2:5] [email protected]? 82>6D [email protected]>6 LF:4< W2?5 [email protected]>6E:>6DX E96J [email protected]?VE [email protected]>6 BF:4<]tG6CJ J62C :D 5:776C6?E[ [email protected] [email protected] ;FDE E2<6 :E 2D :E [email protected]>6D] (6 92G6 2 [email protected] @7 C6EFC?6CD :? 42>ARE[ H9:49 😀 2 [email protected]@5 E9:?8 2?5 E92E 96=AD E9:?8D >@G6 [email protected]?8 H9:=6 H6 E6249 [email protected]>6 @7 E96D6 ?6H A=2J6CD]Qk^Am

kAm%96 724E E92E E96 [email protected]> 92G6 E96 c`\J62C\@=5 q:C5 @? E96 [email protected] [email protected] 96C `hE9 [email protected]? 😀 2 3:E @7 2 DFCAC:D6 [email protected]?D:56C:?8 E96 =628F6VD @=56DE A=2J6C D6C:@[email protected]?56C65 C6E:C6>6?E [email protected] E96 7:CDE E:>6:? 96C la\J62C 42C66C]k^Am

kAmp5>:EE65=J[ q:C5 >:89E 92G6 42==65 :E BF:ED :7 [email protected] [email protected] 2? :>A2DD:@?65 492?E @7 Q~?6 |@C6 *62CQ D96 C646:G65 [email protected]> [email protected]> 72?D [email protected][email protected]:?8 $62EE=6VD [email protected] 😕 E96 [email protected]?5 [email protected]?5 @7 E96 [email protected] =2DE J62C E92E 6?565 E96 [email protected]?]k^am

kAmQxVG6 366? 2D [email protected]?6DE 2D [email protected]:3=6 😕 >J [email protected]=6;@FC?6J:? 564:5:?8 [email protected] A=2J[Q D2:5 q:C5[ [email protected] 92D D:8?65 @?6\J62C 562=D 😕 6249 @7 E96 A2DE E9C66 [email protected]?D] Q%96 ECFE9 H2D =2DE [email protected] ? E96C6 H2D 2 [email protected] @7 324< 2?5 [email protected] :? >J 9625]xD E9:D E96 =2DE [email protected]?n [email protected]>6 52JD :E 76=E =:<6 :E H2D][email protected]>6 52JD:E 76=E =:<6:E H2D ?VE]k^Am

kAmQ(96? E96 7:?2= [email protected]? H6?E @77[ x C62==J 5:5?VE <[email protected] H92E x H2D [email protected]:?8 [email protected] [email protected]] p [email protected]=6 @7 52JD =2E6C[ x 925 :E 😕 >J 9625 xV== [email protected]=J CF? E9:D 324< [email protected] =6E >6 @A6C2E6 =:<6 x 2>] pD E96 52JD 2-5 H66[ :E 3642>6 4=62C :E H2D E96 C:89E 564:D:@? [email protected] [email protected]>6 324<]Qk^Am

READ  Două vulturi Campbell Spark peste România

[email protected][ 96C6VD E96 E9:?8[ q:C5 :D?VE DFC6 :7 E9:D J62C H:== 36 E96 6?5]k^am

kAmQx [email protected]?VE[Q D96 D2:5 D>:=:?8] QpD< >6 27E6C 2 [email protected]=6 @7 82>6D]xEVD [email protected]]x 766= =:<6 x ECJ [email protected] 36 2D [email protected]?6DE 2D [email protected]:3=6 3642FD6 x 5 @?VE [email protected] 36 :? 2?5 @FE 2?5 =67E 2?5 C:89E]%92EVD [email protected]:?8 [email protected] [email protected] 2?5 [email protected] >6 [email protected]@]k^Am

kAmQ(96? E96 V~?6 |@C6 *62CV 492?E 92AA6?65 2?5 x <:?5 @7 A=2J65 @? E92E H:E9 >J [email protected]?46>6 ?E [email protected] C6EFC?X E96C6 H2D 2?2DDF>AE:@[email protected] @?6 >@C6 J62C 2?5 x 76=E =:<6 J629[ @?6 >@C6 J62C] pD >[email protected]<@FED DE2CE65 [email protected] 86E 2 =:EE=6 >@C6:?E6?D6 2?5×766= >@C6 962=E9J[ x H2D =:<6 H92E :7 :E :D?VEnQk^Am

kAmvC2?E65 :EVD ;FDE @?6 AC24E:46[ 3FE E96 (}qpVD 2==\E:>6 2DD:DED =6256C 5:5?VE 2AA62C [email protected] 92G6 [email protected] 2 DE6A H9:=6 [email protected]:?8 5:>6D 2?5 5C2:?:?8 E9C66\[email protected]:?E6CD 5FC:?8 2 3C:67 d\@?\d D4C:>>286 282:?DE >2=6 AC24E:46 A=2J6CD 2E E96 6?5 @7 $F?52JVD [email protected]<@FE]k^am

kAmQpE E9:D DE286[ xV> ;FDE 2? 2E9=6E6 ECJ:?8 [email protected] 7:8FC6 :E @FE[Q q:C5 D2:5] Q%CJ:?8 [email protected] D66 [email protected] >J [email protected] 766=D]%CJ:?8 [email protected] D66 [email protected] x [email protected]?5 [email protected] AC24E:46D 2?5 [email protected] 82>6D 2?5 [email protected] 2C6 ;FDE E96 F?< >6:? 2 >@?E9 2?5 xV== 92G6 2 36EE6C :562]x [email protected]?VE [email protected] 92G6 E92E AFD9 2?5 AF== H:E9 [email protected] 8FJD 6:E96C 2?5 xV= = ECJ [email protected] 36 C6DA64E7F= @7 E92E]Qk^Am

kAmxEVD 2 7F??J E9:?8 [email protected] H2E49 q:C5[ 2C8F23=J E96 8C62E6DE [email protected]:?E 8F2C5 😕 E96 9:[email protected] @7 E96 (}qp [email protected] [email protected]=5 2?E:4:A2E6 2?5 D66 >@G6D @? E96 [email protected] [email protected] E96J 92AA6?65[ DECF88=6 [email protected] @A6?=J [email protected] [email protected] 96C 7FEFC6]k^am

kAm(96? 2D<65 2 [email protected]?5 E:>6:7 E9:D:D E96 =2DE J62C[ q:C5 28C665 — H:E9 2 42G62E]k^am

kAmQx 766= =:<6 xV> [email protected]:?8:E=:<6 :E :D[Q D96 D2:5] QxV== 36 [email protected]?6DE 2D x [email protected] [email protected] :E]x [email protected]?VE ECJ [email protected] %@> qC25J J2[ 3FE >2J36 E92E 92AA6?D] *@F 42? D6?D6 2 [email protected] @7 [email protected]?7FD:@? xV> DFC6]Qk^Am

k9C ^m

kAmW4Xa_aa %96 $62EE=6 %:>6Dk^Am

kAm’:D:E %96 $62EE=6 % :>6D 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]D62EE=6E :>6D][email protected]>QmHHH]D62EE=6E :>6D][email protected]>k^2mk^Am

kAms:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

READ  Explozii de discurs îndrăzneț al ONU despre feminism, masculinitate și patriarhat

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *